kartonnen doos

Onder de pannen

Er is een groep goed opgeleide mensen met werkervaring die dakloos is, niet verslaafd of met psychiatrische aandoeningen, maar geen goed netwerk heeft dat hen opvangt. Voor deze mensen bestaat niet of nauwelijks opvang. Dit, terwijl deze groep in omvang toeneemt.


Daarom start De Regenboog Groep deze maand een pilot met opvang voor deze nieuwe groep daklozen. Het gaat om vooral hoogopgeleide daklozen die door verlies van hun baan of door scheiding op straat terecht komen. Doel van het project is om mensen snel onderdak te bieden zodat zij niet verder afglijden en mogelijk zoveel problemen krijgen dat ze gebruik moeten gaan maken van hulpverlening en mogelijk de (dure) nachtopvang.

De Regenboog Groep heeft voor deze specifieke groep een alternatief aanbod bedacht genaamd: 'Onder de pannen'. Deze nieuwe daklozen brengen we tijdelijk onder bij Amsterdammers die een kamer beschikbaar hebben en bereid zijn een stadsgenoot tijdelijk hulp te bieden. Degene die onder dak gebracht wordt, betaalt hiervoor een onkostenvergoeding.

We werken nauw samen met DWI (die voor toeleiding zorgt van mensen die dakloos zijn geraakt) en met alle woningbouwverenigingen in Amsterdam.
In overleg is de regelgeving zodanig aangepast dat Amsterdammers (met een uitkering) zonder problemen een kamer ter beschikking kunnen stellen. Aanpassingen betreffen de voordeurdelersregeling, zorg en huurtoeslag en verbod op onderhuur.

Wilt u meer informatie?  Bel naar 020 – 5317600.

 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten