Corona-update voor onze vrijwilligers!

Het blijkt dat zelfs Mailchimp een paar kuchjes vertoont want niet iedereen heeft de Corona-nieuwsbrief ontvangen. Je kan deze link gebruiken om de nieuwsbrief te lezen! Hieronder vind je de tekstversie van de nieuwsbrief.

Update coronavirus

De wereld ziet er even anders uit, De Regenboog Groep kijkt als zorginstelling waar we kunnen bijdragen en onze verantwoordelijkheid kunnen blijven nemen voor mensen die kwetsbaar zijn.

Met elkaar werken we voor mensen die lang niet allemaal beschikken over een eigen huis of een sociaal netwerk waar ze op kunnen terugvallen. En dus van sociale ondersteuning en praktische hulp afhankelijk zijn. Daarnaast hebben we met elkaar een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus tot een minimum wordt beperkt. De boodschap is: zoek zo weinig mogelijk contact met anderen.
 
Maatregelen vanuit De Regenboog Groep

We vragen van medewerkers en vrijwilligers om contacten met deelnemers en bezoekers tot een minimum te beperken. Vanuit deze gedachte willen we je informeren over de volgende maatregelen, geldend tot 6 april 2020.

 

 • Alle inloophuizen van De Regenboog Groep blijven open voor mensen die geen huis hebben 
 • Mensen met een vaste slaapplek bieden we geen toegang tot de inloophuizen 
 • We proberen de openingstijden van de inloophuizen te spreiden en minder mensen gelijktijdig aanwezig te laten zijn
 • De afdeling Informele Zorg (maatjescontacten) blijft activiteiten uitvoeren voor haar deelnemers
 • Alle buurtrestaurants van De Regenboog Groep, evenals locaties voor dagbesteding, SCIP, Homeservice, Derde Schinkel en de Buurtboerderij zijn tot 6 april gesloten 
 • Alle sociale en culturele groepsactiviteiten zijn geannuleerd (ook in de Huizen van de Wijk)  
 • De Huizen van de Wijk blijven geopend voor mensen die geen huis hebben of mensen uit de buurt zonder sociaal netwerk
 • Villa Buitenlust zal beschikbaar worden gesteld als locatie om mensen die geen huis hebben en ziek zijn vanwege het coronavirus, in isolatie te plaatsen

Wat betekent dit voor jou als vrijwilliger?

 • Behoor je tot de risicogroepen, vermijd dan contact met onze bezoekers en deelnemers
 • Vrijwilligers uit risicogroepen in de inloophuizen wordt gevraagd om niet meer te komen
 • De overige vrijwilligers in de inloophuizen maken afspraken met hun contactpersoon over de invulling van het vrijwilligerswerk
 • Vrijwilligers/maatjes met een maatjescontract vermijden huisbezoek bij de deelnemer
 • Vrijwilligers/maatjes blijven contact zoeken en onderhouden met de deelnemer door te telefoneren, chatten (WhatsApp, Facebook etc.) of te mailen
 • Vanuit de afdeling Informele Zorg en de inloophuizen gaan we extra activiteiten opzetten om juist in deze periode sociaal contact te stimuleren (hierover later meer)
 • Kijk om naar elkaar (met zo min mogelijk risico en onnodig fysiek contact)

 
De overheid raadt ons aan om afstand te nemen van anderen om zodoende niemand te besmetten. Voor onze deelnemers, bezoekers en mensen in dagbesteding, buurtrestaurants of culturele activiteiten, is dit extra vervelend. Ze raken nog meer in sociaal isolement. Vanuit De Regenboog Groep willen we ons juist in deze periode extra inzetten voor mensen die over het algemeen geen sociaal netwerk hebben.

Enkele tips om iets voor een ander te betekenen: 
 
Ben je een vrijwilliger/maatje?
Dan willen we je, zoals eerder gezegd, heel graag vragen om contact te blijven houden met je deelnemer via de telefoon, per mail of via Skype, Facebook of WhatsApp. Een andere manier om te helpen is boodschappen voor iemand te doen en deze voor de deur neer te zetten.  

Iets extra doen als vrijwilliger
Wil je als vrijwilliger iets extra doen voor onze deelnemers of bezoekers van de inloophuizen, om te voorkomen dat zij nog verder isoleren? Bijvoorbeeld door met iemand te bellen of iets anders voor iemand te betekenen.
Geef je dan op via vrijwilligerswerk@deregenboog.org onder vermelding van "iets extra doen". 
 
Andere initiatieven  
Kijk eens naar dit mooie, nieuwe initiatief: https://voorelkaarinamsterdam.nl/. Op deze speciale website kunnen oudere of kwetsbare Amsterdammers voor hun boodschappen en met alle andere vragen of hun verhalen terecht. Of ze kunnen bellen naar het speciale telefoonnummer: 020 - 767 0031.
 
Ook kun je naar https://www.burennetwerk.nl/, hier worden buurtgenoten aan elkaar worden gekoppeld voor eenvoudige klusjes of sociaal contact. Tevens zijn er verschillende Facebookgroepen opgezet (per wijk), waarin je kunt aangeven dat je tijd voor een ander over hebt of wilt helpen.

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, bel of mail met je contactpersoon binnen De Regenboog Groep.

What can you do?

We need your help, become a volunteer! You can help by investing your time and energy, by working with citizens of Amsterdam with unusual stories. Or become a donor! Your money will be well spent on care for homeless people, aid for (former) addicts and people living in poverty or social isolation. You are always welcome to drop by and see how your money is spent. Or why not buy one of the products from our online Gift Shop? A present for someone you know, perhaps. It's all contributing towards a better society. And that's great, isn't it?

 

Voluntary work in Amsterdam

 

Become a donor