LHBT-ex asielzoekers in prijzen Oranjefonds

Op 19 december ontving de Regenboog Groep uit Amsterdam de Tom Sebastiaan Gans Prijs van het Oranjefonds. De Regenboog krijgt de prijs voor haar werk met homo-mannen, lesbische vrouwen, bi-seksuelen en transgenders met een vluchtelingen achtergrond (LHBT-statushouders).

De Regenboog Groep helpt LHTB-statushouder met psychische en psychiatrische problemen om een leven op te bouwen in Amsterdam. De LHBT-ers die in Nederland een vluchtelingenstatus krijgen zijn gevlucht vanwege hun seksuele geaardheid. In de landen van herkomst is namelijk geen ruimte om uit te komen voor andere dan de heteroseksuele voorkeur. Wie dat wel doet loopt een groot risico. Een van de statushouders verwoord het kernachtig als: I’m me. I want to be me. I wasn’t allowed to be me”

In 2016 namen dertig mannen en vrouwen deel aan het LHBT-project van de Regenboog. Het zijn vooral homo-man of transgenders. Lesbische vrouwen kloppen minder vaak aan voor hulp. De vluchtelingen komen uit Jamaica, Trinidad & Tobego, Nigeria, Uganda, Irak, Iran, Syrië. Ze leren in Nederland dat ze zonder gevaar kunnen zijn wie zij willen zijn. Vrijwilligers spelen daar een belangrijke rol bij.

 

Buddy’s

De vrijwilligers van de Regenboog heten buddy’s. De buddy’s zijn meestal Amsterdamse LHBT-ers die een jaar lang een LHBT-statushouder begeleiden. Dat doen ze vanuit hun persoonlijke betrokkenheid en solidariteit. De buddy’s krijgen ondersteuning van een professionele coördinator en volgen een gespecialiseerde training.

De statushouders zijn gewend het isolement op te zoeken, omdat hun omgeving onveilig was. Veel aandacht van de buddy’s gaat daarom uit naar het doorbereken van het isolement van de statushouders. De buddy’s bieden een luisterend oor, helpen met praktische zaken, oefenen de Nederlandse taal, ondersteunen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk, dagbesteding en andere sociale activiteiten en ze maken de statushouders wegwijs in de Amsterdamse LHBT-scene.

De buddy’s van De Regenboog werken nauw samen met vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan, homo-belangenorganisaties en de geestelijke gezondheidszorg. Deze organisaties bieden professionele zorg waar de vrijwillige ondersteuning niet toereikend is.

 

Meet & Eat

De Regenboog organiseert behalve het buddy-netwerk, ook een maandelijkse Meet & Eat voor de LHBT-statushouders. Hier bouwen de statushouders aan hun netwerk. Jos Holweg (coördinator bij De Regenboog Groep): “Statushouders zijn vanaf hun seksuele bewustwording, rond een jaar of twaalf, dertien bezig met overleven en met vluchten.” Veel van hen zijn rond de twintig als ze uiteindelijk gevlucht zijn en een status hebben. In die periode hebben ze hun studies afgebroken en is er vaak geen contact meer met familie. Jos Holweg: “Tijdens de laatste Meet & Eat kwamen twee Jamaicanen elkaar tegen die op Jamaica niet van elkaars seksuele geaardheid wisten. Dezelfde openheid als tijdens de Meet & Eat, had in Jamaica hun leven gekost.” De Lutherse kerk in Amsterdam biedt de bijeenkomsten onderdak en de Schorer Stichting betaalt het eten.

 

Vrijwilligers van de Regenboog

De Regenboog Groep heeft ongeveer duizend vrijwilligers die als maatje, coach of buddy optreden voor andere Amsterdammer. De vrijwilligers besteden een dagdeel per week of een dagdeel per twee weken aan het contact. De vrijwilligers van de Regenboog bezoeken naast LHBT-ers met psychische problemen, mensen met psychiatrische problemen, (ex-) dak- en thuislozen, (ex-) druggebruikers. Allemaal mensen die weinig contacten hebben en die kampen met meerdere problemen zoals schulden, opvoedproblemen, moeilijk leren of een taalachterstand.

 

Tom Sebastiaan Gans Prijs

Het Oranjefonds reikt eens in de twee jaar de Tom Sebastiaan Gans Prijs uit aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt bij de aanpak van een actueel maatschappelijk probleem. De Prijs is vernoemd naar Tom Gans. Hij werd kort na zijn geboorte in juni 1944 samen met zijn ondergedoken joodse ouders opgepakt en belandde in concentratiekamp Bergen Belsen. Daar kwam hij, nog geen drie maanden oud, om het leven. Ook vandaag de dag worden mensen vervolg om wie ze bij hun geboorte zijn. De Regenboog is verheugd dat ze in nagedachtenis van Tom Gans haar werk kan doen. Er is een bedrag van 12.500 euro verbonden aan de prijs.

Zie hier het filmpje|! https://youtu.be/b_HRDPnD0Po

What can you do?

We need your help, become a volunteer! You can help by investing your time and energy, by working with citizens of Amsterdam with unusual stories. Or become a donor! Your money will be well spent on care for homeless people, aid for (former) addicts and people living in poverty or social isolation. You are always welcome to drop by and see how your money is spent. Or why not buy one of the products from our online Gift Shop? A present for someone you know, perhaps. It's all contributing towards a better society. And that's great, isn't it?

 

Voluntary work in Amsterdam

 

Become a donor