Nieuwe dakloosheid: geen huis is het probleem

Is het een volkshuisvestingsprobleem of toch een ggz-probleem? Terwijl de politiek er nog niet over uit is in welk hokje die 'nieuwe' daklozen dan geplaatst zouden moeten worden, zoekt De Regenboog Groep al jaren hokjes, kamers en verblijfplaatsen voor deze mensen. Want ieder mens verdient een dak boven het hoofd: "Deze mensen hebben geen problemen, alleen geen huis." En dat geeft de meeste problemen. 

Zelfredzaam maar toch op straat 

Voor de snel groeiende groep dak- en thuislozen, waar verder geen onderliggende zorgproble­matiek speelt, werkt het niet zo. Het gaat dan om mensen die door een levensgebeurtenis als een scheiding of verlies van een baan dakloos zijn geworden. Wat de overheid betreft zijn deze mensen 'zelfdredzaam' en daar kunnen ze het mee doen.

Naar schatting zijn er 12.000 van deze zogenoemde zelfredzame daklozen. Dat is zo'n veertig procent van de 31.000 geregistreerde daklozen in heel NL die door bijvoorbeeld een scheiding of baanverlies hun huis uit moeten en dan te maken krijgen met een groot gebrek aan betaalbare woonruimte (Bron: CBS en Federatie Opvang). Maar als je kijkt naar de samenstelling van nieuwe daklozen die zich aanmelden, is het  aantal economisch daklozen dat er bij komt twee keer zo groot als het aantal 'traditionele' daklozen met verslavings -of ggz problematiek.

Negentig procent heeft geen problemen, alleen geen huis

Bep Brunt is ambulant maatschappelijk werker van De Regenboog Groep in Zuidoost en ondervindt deze groei aan den lijve: "We hebben dit steunpunt in juni geopend, naast onze aanwezigheid in noord, oost en de Jordaan en ik denk nu al regelmatig: 'red ik het nog wel in mijn eentje?', het was hoog nodig, dit loket." Ze vervolgt: "Ik werk al 20 jaar met dak -en thuislozen, maar altijd in de verslaving, ggz en maatschappelijke opvang, Dit is zo anders. Het is shocking. Werkende daklozen die worden nog harder gepest door de regelgeving in het systeem. Er is zo veel te doen, er moeten gewoon betaalbare huizen komen. En dat is wat er mis is: het is geen probleem van deze mensen, het is een volkshuisvestingsprobleem: negentig procent van deze zelfredzame mensen daar hoef je niks meer aan te doen als ze eenmaal een huis hebben. Zij hebben geen problemen, alleen weinig geld en geen huis"

Bijschrift: Bep Brunt in De Echo ten tijde van de opening van steunpunt ZuidOost. Lees het artikel hier.

Onder de Pannen: nu ook in Haarlem en Bloemendaal

Het project Onder de Pannen, waar Amsterdammers met een kamer over deze tijdelijk kunnen verhuren aan een economisch dakloze, draait al sinds 2015 en heeft te maken met een ongekende groei van verzoeken. Daarbij zijn ook gemeenten buiten Amsterdam gestart met dit project: na Zaanstad in 2018 zijn nu ook Bloemendaal en Haarlem bezig deze constructie vorm te geven, samen met De Regenboog Groep. Cindy Vermuë, coordinator Haarlem vertelt: "We zijn nog aan het opstarten, maar ik merk dat de gemeente Haarlem er alles aan doet om dit project soepel te laten verlopen, het mag duidelijk zijn dat men de noodzaak ervan in ziet en we snel aan de slag kunnen." In Bloemendaal heeft De Regenboog Groep sinds augustus een aantal 'zelfdredzame' gezinnen (ook weer: zonder GGZ-problematiek, noch verslaving) ondergebracht in tijdelijke huisvesting. Onder de Pannen Haarlem beleeft op 8 november 2019 de officiële kickoff. 

 

Meer informatie over Onder de Pannen voor huurders en verhuurders

 

Meer over dit onderwerp

Onder de Pannen, een verhuurder aan het woord: "Alleen is maar alleen"

Webpagina zelfredzame daklozen

'Door hem besef ik hoe kwetsbaar wij zijn' (over steunpunt centrum) 

Vastgoedbezitters aan zet: wekelijks 24 daklozen er bij

Ons aanbod voor economisch daklozen nu in vier stadsdelen actief

 

 

 

 

 

What can you do?

Become a donor! Your money will be well spent on care for homeless people, aid for (former) addicts and people living in poverty or social isolation. 

 

Voluntary work in Amsterdam

 

Become a donor