Symposium OEK: 'Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid'

Symposium OEK: 'Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid'

Wat werkt? Wat zijn sleutels om mensen met financiële problemen succesvol te ondersteunen?

Om deze vragen te beantwoorden organiseerden wij in samenwerking met het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie het symposium 'Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid'. Op 11 oktober jl. verzamelden rond de 150 mensen, afkomstig uit allerlei windstreken en met verschillende professionele achtergronden, zich ’s middags in Utrecht in het prachtige Muntgebouw.

Het was een positieve middag en het symposium bood een podium om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen, te netwerken en sloeg een brug tussen wetenschap en praktijk. Zo gaf Will Tiemijer, van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, tijdens het plenaire gedeelte een gedragswetenschappelijk perspectief op hulpvragers met financiële problemen en een aantal aanbevelingen, sleutels, voor beleid en praktijk. Tijdens de verdiepingssessies is ingegaan op ‘sturen op zelfsturing’ en ‘bind-kracht in armoede’. En bij de ‘wat werkt sessies’ zijn bezoekers met elkaar in gesprek gegaan over succesvolle ondersteuning op zowel individueel als groepsverband niveau.

Nieuwsgierig naar de sleutels tot succesvolle ondersteuning voor mensen die financiële problematiek ervaren? Neem een kijkje in het verslag van het symposium voor een impressie van de hele middag.

Dank aan alle collega’s die ook een bijdrage leverden aan het symposium! En Repro voor de mooie sleutelwaaier!

Hille, Dorien en Jacqueline, Op Eigen Kracht

Download hier onder het met veel zorg samengestelde verslag van dit bijzondere symposium!

Fotografie: Caro Bonink

What can you do?

We need your help, become a volunteer! You can help by investing your time and energy, by working with citizens of Amsterdam with unusual stories. Or become a donor! Your money will be well spent on care for homeless people, aid for (former) addicts and people living in poverty or social isolation. You are always welcome to drop by and see how your money is spent. Or why not buy one of the products from our online Gift Shop? A present for someone you know, perhaps. It's all contributing towards a better society. And that's great, isn't it?

 

Voluntary work in Amsterdam

 

Become a donor