schulden  schuldhulpverlening hulp van coach

Meer mensen met verstandelijke beperking in de schulden

De Regenboog Groep constateert dat meer mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb)  in de schulden raken, zonder dat ze de juiste hulp krijgen. Over de afgelopen periode meldden zich 70% (32 mensen) meer mensen met lvb met schulden bij De Regenboog Groep dan in dezelfde periode in de jaren daarvoor.  Deze trend wordt ook herkend door het landelijk kenniscentrum lvb. Momenteel is er onderzoek gaande naar de oorzaken van deze stijging.

De Regenboog Groep ziet dat de stijging te maken heeft met bezuinigingen en afkalvende maatregelen op de ambulante hulpverlening. Dit is een van de gevolgen van de aanpassingen in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning die onder andere een afname van hulp bij mensen thuis inhield. Hierdoor kunnen mensen met schulden geen hulp bij hun administratie krijgen bijvoorbeeld. Dit is met name nadelig voor mensen met lvb.

Een andere oorzaak is de toenemende digitalisering van de samenleving maakt het dagelijks leven steeds ingewikkelder. Ondanks dat overheden en gemeente veel investeren om mensen met lvb beter te bereiken, verloopt de communicatie tussen burger en overheid voornamelijk digitaal, via de digid bijvoorbeeld. Een ook bankafschriften krijgt niemand meer per post thuisgestuurd. Dit mag dan makkelijker lijken, maar voor mensen met lvb wordt hun administratie onoverzichtelijk.

De Regenboog Groep biedt  hulp bij de administratie bij de doelgroep en doet dit met behulp van vrijwilligers. De hoge hoeveelheid aanmeldingen van mensen met schulden met een lvb achtergrond veroorzaakt echter een tekort aan vrijwilligers. In Amsterdam wonen 130.000 mensen met een licht verstandelijke beperking.

What can you do?

We need your help, become a volunteer! You can help by investing your time and energy, by working with citizens of Amsterdam with unusual stories. Or become a donor! Your money will be well spent on care for homeless people, aid for (former) addicts and people living in poverty or social isolation. You are always welcome to drop by and see how your money is spent. Or why not buy one of the products from our online Gift Shop? A present for someone you know, perhaps. It's all contributing towards a better society. And that's great, isn't it?

 

Voluntary work in Amsterdam

 

Become a donor