Word donateur

Ieder mens is de moeite waard. Soms zijn mensen kwetsbaar door wat hen is overkomen of hoe het (psychisch) met ze is gesteld. Help ons hen te helpen en doneer. Hieronder vind je verschillende mogelijkheden.

Waarom doneren?

Mensen die dak- of thuisloos zijn. Psychiatrische klachten hebben. Schulden. Een verslaving. Mensen die eenzaam zijn. Gevlucht. Gehavend.

Mensen kunnen om wat voor reden dan ook in de knel zitten. Vaak is het een combi van factoren. De Regenboog Groep helpt deze mensen en biedt ze kansen. Omdat ieder mens de moeite waard is.

Wat doen wij met donaties?

Elk jaar vangen we ruim 5000 dak- en thuislozen op in onze inloophuizen en voorzien wij hen in hun basisbehoeften. Denk aan een gezonde maaltijd, een warme douche, schone kleding en wat we maar kunnen doen, zodat ze een zwaar leven op straat volhouden en de kans krijgen op te krabbelen.

Vluchtelingen helpen we zich thuis te laten voelen en iets op te bouwen. Onze 1.500 vrijwilligers die langsgaan bij mensen die het zelfstandig niet redden, voorzien we van een goede begeleiding. We regelen goedkope uitjes en maaltijden voor mensen die daar al jaren geen geld voor hebben.

En misschien wel het belangrijkste: voor het snel inspelen op acute nood zijn wij volledig afhankelijk van giften. Zoals bij het opeens enorm toenemende aantal economisch daklozen, waarvoor we in 2016 het project Onder de Pannen konden starten. En het direct opzetten van een maatjestraject voor LHBT+-statushouders met psychische problemen, toen bleek dat dat heel hard nodig was.

Zo signaleren we altijd weer nieuwe kwetsbare groepen die tussen wal en schip belanden, waarvoor je niet onmiddellijk een subsidie kunt aanspreken. Wij stropen onze mouwen op voor hen en een socialere stad. Help ons door te doneren.

Opzeggen kan altijd via 020 531 76 00 of geef@deregenboog.org. De Regenboog Groep heeft voor donateurs een eigen klachtenprocedure. Meer informatie: klik hier.

 

Vrienden van De Regenboog Groep

De Vrienden streven hetzelfde doel na als De Regenboog Groep.

Vrienden van De Regenboog Groep is een stichting die De Regenboog Groep financieel ondersteunt. Grote giften, giften uit nalatenschappen en legaten brengen wij tijdelijk onder bij deze stichting. De stichting ondersteunt uitsluitend De Regenboog Groep. Jouw gift komt zo altijd op het beste moment beschikbaar voor het werk van De Regenboog Groep.

NL82 INGB 0006 4597 14 t.n.v. Vrienden van De Regenboog Groep in Amsterdam 

Meer informatie

Statuten en jaarrekeningen van De Vrienden van De Regenboog Groep vind je hier.

What can you do?

Become a donor! Your money will be well spent on care for homeless people, aid for (former) addicts and people living in poverty or social isolation. 

 

Voluntary work in Amsterdam

 

Become a donor