Europeanen aan de grond in Amsterdam

De laatste jaren hebben veel Amsterdamse dak- en thuislozen een Oost-Europese achtergrond. Wij steunen hen, als ze hun leven weer op poten willen zetten, net als andere daklozen in de stad.

Dat doen we met een douche, eten en een slaapplek om tot rust te komen. Maar ook met maatschappelijk werk, juridisch advies en eventueel terugkeer naar het land van herkomst.

Kansen zien en pakken

Op zoek naar een betere toekomst komen vooral jonge Oost-Europeanen naar Nederland. Ze zoeken werk. Niet iedereen die naar Amsterdam komt vindt een baan. Sommigen lukt dat niet, ze komen op straat terecht en glijden af.

Meer dan één probleem

De mensen die om hulp vragen hebben verschillende soorten problemen. Veel van hen gebruiken alcohol of andere drugs. Een deel heeft een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen. Bovendien hebben ze bijna allemaal geldzorgen. Meestal heeft de hulpvrager meerdere problemen tegelijk en spreekt nauwelijks Nederlands.

Geen rechten

(Oost) Europeanen die in de problemen raken mogen wel in Nederland verblijven, maar hebben meestal geen recht op een uitkering, huisvesting of zorg in Nederland. Voor hulp moeten ze terug naar hun land van herkomst. Zo is dat in internationale wetten en verdragen geregeld. Maar de hulpvragers zetten de stap terug over de grens niet zomaar. Ze zijn immers niet voor niets vertrokken.

Wij spreken de taal

We hebben verstand van verslaving en psychiatrie. Bovendien hebben we regelmatig contact met GGZ-instellingen, de Nederlandse politie, en consulaten en ambassades van Oost-Europese landen. We werken samen met hulpverlening in heel Europa. Bijvoorbeeld als er een opname nodig is na terugkeer naar huis. Om goed te kunnen helpen, spreken we diverse talen zoals: Duits, Italiaans, Frans, Pools, Roemeens, Russisch, Tsjechisch, Slowaaks, Hongaars en uiteraard Engels en Nederlands.

Eerst vertrouwen

Wij vinden het belangrijk dat iemand die hulp vraagt zich gehoord voelt. Alleen bij wederzijds vertrouwen is er kans van slagen. We bespreken de knelpunten die iemand ziet en regelen een eventuele een zachte landing in het land van herkomst. Dat doen we met lokale partners. We geven een realistisch beeld van de mogelijkheden.

De uiteindelijke beslissing laten we bij degene die hulp vraagt. Als iemand terugkeert, blijven we op de achtergrond betrokken. Het maakt ons niet uit of de gedroomde toekomst nu in Nederland ligt of in het land van herkomst.

AMOC en T6

Bij inloophuis AMOC aan de Stadhouderskade zijn we gespecialiseerd in de hulp aan (Oost) Europese daklozen in Amsterdam. Naast AMOC is er aan de Transformatorweg een 24-uurs opvang voor 30 mensen van buiten Nederland. Formeel heten deze mensen ‘niet-rechthebbenden’.

Meer weten?

Heb je hulp nodig, meld je dan aan via het formulier hieronder.

hulp nodig

Langs lopen of bellen kan ook:

Amoc │ Stadhouderskade 159 │Amsterdam 1074 BC │ 020 - 672 11 92

T6 │ Transformatorweg 6 │Amsterdam 1014 AK │06 - 53 20 69 57

Fondsen

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door: Skanfonds, SIOC, KNR/PIN, Fundatie van den Santheuvel Sobbe.

Hulp aan Europeanen in Amsterdam, Amoc, T6, oost europa, repatriëring,

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten