Jaarverslag 2019

Hoe lossen we dit op? 

Hier vind je het beknopte jaarverslag van De Regenboog Groep 2019. Je kan het hier onder lezen in ISSUU (gebruik het knopje om te maximaliseren rechtsonderin) of downloaden (49 mb). 

Wil je inzage in de geconsolideerde  jaarrekening, de verslagen van de deelnemersraad, bezoekersraad, vrijwilligersraad én/of de ondernemingsraad, dan kan je deze hier downloaden:

Jaarverslag 2019 Deelnemersraad

Jaarverslag 2019 Bezoekersraad

Jaarverslag 2019 Vrijwilligersraad

Jaarverslag 2019 Ondernemingsraad

Geconsolideerde jaarrekening 2019

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten