Jaarverslag 2020

Als het geen ABC'tje is: De Regenboog Groep in 2020

2020 was bepaald geen abc’tje. Normaal gesproken kijken we daar niet zo van op. Onze organisatie springt altijd bij als het gaat om sociaal-maatschappelijke vraagstukken in de stad, juist als die ingewikkeld zijn om op te lossen.

Het afgelopen jaar was daarbij, vanwege de coronacrisis, een enorme uitdaging. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor voldoende nachtopvang? Wat kunnen we doen om meer mensen op te vangen in de inloophuizen? Hoe kunnen we nabij blijven, terwijl we vanwege ieders veiligheid afstand moeten houden? 

Hoe De Regenboog Groep omging met deze gebeurtenissen kan je lezen in ons jaarverslag van 2020. Hieronder, in het programma ISSUU.

Liever offline lezen? Download ons jaarverslag in PDF (grootte 3,05 mb).


 > Klik hier voor de geconsolideerde jaarrekening van 2020 <


 

 

Jaarverslagen medezeggenschapsraden

Lees ook de verslagen van onze medezeggenschapsraden. Klik hier, of op de afbeelding om hun verslagen te lezen. 


Lees ook de dubbeldikke jaarverslag-editie van Meeleven!

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten