Maatjes voor kinderen en jongeren

Eenzaamheid is niet aan leeftijd gebonden. Het komt ook onder kinderen en jongeren voor. Wie zich eenzaam voelt, vindt het fijn als er iemand luistert. In een later stadium ontstaat misschien de behoefte aan iemand die meedenkt over manieren om minder eenzaam te zijn. Luisteren, meedenken en uitdagen zijn dingen die vrijwillige maatjes doen.

 

maatjes, kinderen en jongeren, vrijwilligers

Eenzaam gevoel bij kinderen en jongeren

Een eenzaam gevoel heeft meestal een oorzaak, ook al kan het kind of de jongere die oorzaak zelf niet goed onder woorden brengen. Maatjes komen de volgende oorzaken vaak tegen:

  • Gepest of buitengesloten worden.
  • Weinig te doen hebben en het moeilijk vinden om op eigen initiatief activiteiten te ondernemen.
  • Een ingewikkelde thuissituatie hebben (bijvoorbeeld door huiselijk geweld of financiële problemen)
  • Psychische of emotionele problemen bij de jongere zelf of de ouders.

De rol van de vrijwilliger

De vrijwillige maatjes weten hoe het is om al in de jeugd tegen problemen aan te lopen. De meeste maatjes studeren psychologie of volgen een andere sociale studie. Andere maatjes putten uit hun persoonlijke ervaringen. Ze kunnen daardoor goed aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. Ze maken contact zonder te oordelen. Dat werkt stimulerend voor de jongere. Die voelen zich begrepen en durven steeds meer van zichzelf te laten zien.

Het doel van het maatjescontact

Ieder kind en iedere jongere werkt aan zijn eigen doel. Voorbeelden zulke doelen zijn:

  • De eigen buurt verkennen en aansluiten bij activiteiten (hobby’s) in die buurt.
  • Oefenen met sociale (weerbaarheid) vaardigheden en met vrienden maken en houden.
  • Eigen mening ontwikkelen en de zelfredzaamheid vergroten.
  • Omgaan met geld en financiële problemen.

De praktijk 

Het contact dat een vrijwilliger met de deelnemer opbouwt is ontwikkelgericht. Dat is een methodiek waarin De Regenboog Groep haar vrijwilligers traint en begeleidt. Het werk volgens die aanpak vraagt minimaal zes maanden tot een jaar de tijd en (twee)wekelijkse afspraken.

De persoonlijke klik tussen de vrijwilliger en het kind of jongere is heel belangrijk. Ook het plezier in het contact bepaalt het succes. Daaruit ontstaat een vertrouwensband. Het kind of de jongere kan zich optrekken aan het maatje en door het contact meer zelfinzicht en zelfvertrouwen krijgen.

De vrijwilliger zorgt voor positieve ervaringen en het koppel viert de successen samen. Ook als het tegenzit stimuleert het maatje de jongere om in beweging te komen. 

Maatje worden?

Heb je zin om een verschil te maken. Je bent tussen de 18 en 28 jaar (of iets ouder) en je bent de komende zes tot twaalf maanden beschikbaar.

Meld je dan hier aan.

VRIJWILLIGER WORDEN

Steun nodig?

Je zoekt de steun van iemand die je vertrouwt, die echt naar je wil luisteren en jou kan ondersteunen. Je bent bovendien tussen de 9 en 25 jaar.

Meld je dan aan.

HULP NODIG

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten