Maatschappelijk werk

Het maakt niet uit waar je hulp bij wilt. We luisteren naar je, denken met
je mee en als het nodig is regelen we praktische zaken voor je. Wij zijn de
maatschappelijk werkers en dus de professionele hulpverleners van De
Regenboog Groep. Voor "zelfredzame daklozen" hebben we een speciaal spreekuur.

maatschappelijkwerk, maatschappelijk werker,

Algemeen maatschappelijk werk

Wij zijn de maatschappelijk werkers en dus de professionele hulpverleners van De Regenboog Groep. We weten waar we het over hebben.

We zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met psychiatrische problemen, mensen met een verslaving, dak- of thuislozen en mensen zonder verblijfspapieren. We spreken dagelijks mensen met net zulke problemen als jij hebt. We houden de veranderende regelingen en wetten daarom goed in de gaten. Zo weten we welke hulp er allemaal is en wie er voor in aanmerking komen. Kortom: we zijn streetwise genoeg om te begrijpen met welke problemen jij worstelt en we zijn professioneel, waardoor we niet terugdeinzen voor formulieren en bureaucratie.

ONZE AANPAK

We gaan aan de slag met jouw vragen en we vragen je niet om iets te doen dat jij niet wilt of kunt. Het staat daardoor vooraf nooit vast wat we gaan doen, dat bepalen we namelijk samen met jou. Sommige mensen zijn geholpen als we één keer meedenken en advies geven, anderen hebben er meer aan als we langdurig praktische hulp aanbieden. Als wij je niet zelf kunnen helpen, stellen we je voor aan iemand die je wél kan helpen. Wij zijn pas tevreden als jij sterker in je schoenen staat.

STEUN AAN NIET-NEDERLANDERS

De Regenboog heeft veel ervaring met de hulp aan EU-migranten die gestrand zijn in Amsterdam. Dat doen we al meer dan 40 jaar. We spreken veel verschillende Europese talen en werken samen met vreemdelingenrechtadvocaten, zorginstellingen in het buitenland, ambassades en consulaten. Als jij dat wilt helpen we je om terug te keren naar het land waar je ooit thuis was. Maar ook als je in Nederland wilt blijven, kunnen we je vertellen wat er mogelijk is.

CONTACT

Het maatschappelijk werk houdt spreekuur in de inloophuizen van De Regenboog Groep en soms ook daarbuiten. Voor meer informatie of een afspraak, kun je contact opnemen met onze bureaudienst. Bel naar: 06-52 48 28 87 of mail naar:  maatschappelijkwerk@deregenboog.org.

Aanmelden

 

Steunpunten voor zelfredzame daklozen

Je bent je huis kwijt, maar de daklozenopvang is geen plek voor jou. Je bent immers niet verslaafd en hebt geen grote psychische problemen. Toch kan je wel wat hulp gebruiken.

Onze steunpunten voor "zelfredzame daklozen" zijn er voor jou. Dakloos zijn levert veel problemen op. Wij helpen je om die problemen aan te pakken. We wijzen je op de juiste instanties en vertellen je over belangrijke regelingen. We leggen uit bij welke hulpverleners je terecht kunt en doen echt iets voor je.

Met ons afspreken?

Bel naar 06 14 65 44 37 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00)

of mail naar: maatschappelijkwerk@deregenboog.org

 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten