Inloophuis AMOC: Al 40 jaar een baken voor gestrande Europeanen

In 1978 wordt AMOC opgericht omdat de financiën van de Deutsche Hilfsverein (DHV) niet voldoende zijn om de groeiende aantallen gestrande druggebruikers te kunnen opvangen. Na veertig jaar is AMOC nog altijd het aanspreekpunt voor EU-onderdanen zonder recht op hulp, die wel hulp nodig hebben.

Veranderende problematiek in Amsterdam

Het intraveneus toedienen van heroïne (spuiten) gebeurt nog relatief weinig. En sinds twintig jaar geleden de eerste gebruikersruimte het licht zag, heeft er geen enkele dodelijke overdosis plaatsgevonden in zo’n ruimte.

Voor harddrugs hoeven toeristen al lang niet meer naar Amsterdam te komen. Dus hoe ziet de ‘klandizie’ van AMOC er nu dan uit? Welke problemen worden opgelost in dit inloophuis aan de Stadhouderskade? 

Onder de huidige groep mensen met problemen spelen alcohol en psychiatrische problemen meer een rol dan vroeger, zo blijkt. En de aantrekkende werking van Amsterdam is niet meer de harddrugs, maar werk. 

Aukje Polder, locatiehoofd van AMOC: "Ik vind dat, wanneer we zoveel arbeidsmigranten willen aantrekken, we ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor die kleine groep die het, om diverse redenen, niet redt om aansluiting  te vinden en op straat belandt. 

We leveren een positieve bijdrage aan de stad. Ik hoop dat de gemeente dit blijft zien en dat we de komende decenia de nodige steun krijgen ons werk te blijven doen." 

Maatschappeljk werker bij AMOC, Cristi Vasilescu, biedt ons een discrete, geanonimiseerde blik in de problemen die hij en zijn colega's tegenkomen bij deze groepen.

En de oplossingen die zij bij AMOC hebben kunnen bieden. 

Wie?

Man, 52 uit Roemenië

Met welke problemen kwam hij bij AMOC terecht? 

Door politie aangemeld. Man sliep op Amsterdam CS voor enkele dagen, nadat hij veel alcohol had gebruikt en in een politiecel was beland vanwege verward gedrag. Eenmaal nuchter konden we hem aanspreken en naar een oplossing toewerken. 

Wat hebben we voor hem kunnen betekenen? 

We hebben hem in de nachtopvang opgenomen, gesprekken gevoerd en informatie geboden over werk en mogelijkheden. Client is na een week begonnen met werk via uitzendbureau als elektricien, het vak waarvoor hij een diploma voor en veel ervaring in heeft.

>>>

Wie? 

Man, 57 Roemenië

Met welke problemen kwam hij bij AMOC terecht? 

Dakloosheid, alcoholmisbruik, somatische klachten, geen inkomsten.

Wat hebben we voor hem kunnen betekenen?

Man is in onze crisisopvang terecht gekomen. Daarna doorverwezen naar de huisarts voor daklozen. We hebben in het begin bemiddeld tussen hem en de arts. Vervolgens hebben we hem advies en begeleiding voor inkomen (deels werk, deels uitkering) kunnen geven.

Hij kreeg ondersteuning bij het traject voor langdurige opvang. Nu is hij nog dakloos, maar heeft zijn alcoholgebruik onder controle, volgt medische behandeling voor somatische klachten, is verzekerd en heeft een basaal inkomen.

>>>

Wie? 

Man, 34 uit Polen

Met welke problemen kwam hij bij AMOC terecht? 

Psychiatrische problematiek en drugs- en medicijnen misbruik. Dakloos, verward en verwaarloosd, kwijtgeraakte identiteitsdocumenten.

Wat hebben we voor hem kunnen betekenen?

Toegang tot kortdurende zorg, reisdocumenten aangemaakt en betaald (met dank aan gemeentelijke financiering), via partnerorganisaties in Polen is een zorgtraject begonnen. Vervolgens is cliënt door begeleider naar opvang in Polen gebracht waar hij een detox-traject afgerond heeft. Nu zit hij in een rehabilitatiecentrum in Polen.

>>>

Wie? 

Man, 26 uit Roemenië

Met welke problemen kwam hij bij AMOC terecht? 

Dakloos, problemen met softdrugs en met psychiatrische geschiedenis. Op zoek naar regulier werk en een bestaan. Later via psychiatrie bij ons terugverwezen na crisisbehandeling van een psychose.

Wat hebben we voor hem kunnen betekenen?

Advies m.b.t. werkmogelijkheden en regelgeving, bemiddelen tussen hem en artsen. Ook bewaren we zijn medicatie zodat hij deze volgens de afspraken inneemt en zijn afspraken nakomt.

>>>

Wie? 

Man, 40 uit Polen

Met welke problemen kwam hij bij AMOC terecht? 

Dakloos; alcoholmisbruik; kwijtgeraakte identiteitsdocumenten, fysieke klachten, problemen met justitie en een gestrand re-integratie traject.

Wat hebben we voor hem kunnen betekenen?

Tijdelijk nacht- en dagopvang in periode dat hij gestopt was met alcohol en medicatie ervoor kreeg (medicatie door ons betaald, met dank aan fondsen),

We hebben via het Poolse consulaat documenten geregeld en hem vrijwilligerswerk aangeboden. Toen de situatie gestabiliseerd was (geen alcohol, wel documenten) hem geadviseerd waar hij werk zou kunnen zoeken. Nu is cliënt werkzaam via uitzendbureau, heeft een verblijfsplek en is verzekerd. Hij gebruikt medicatie tegen terugval alcohol en drinkt geen druppel. We blijven met hem in contact.

Wat kun jij doen?

Jouw hulp is nodig! Je kunt helpen door als vrijwilliger tijd te investeren in Amsterdammers met bijzondere verhalen. Of word donateur!

Vrijwilligerswerk in Amsterdam

Aardige Amsterdammer, de stad heeft je nodig! Meld je hier aan als vrijwilliger. 

Word donateur

Doneren, machtigen of nalaten? Klik hier of sms REGENBOOG naar 4333 (éénmalig 3,- euro)

Koop onze producten

Koop onze unieke producten in de online shop. Voor jezelf of als cadeau. Of sponsor ons, adopteer een schaap of doneer schone sokken.