foto Nynke Vlieger

'Alleen kom je er niet uit'

De Regenboog Groep focust zich sinds dit jaar op de strijd tegen sociale armoede, zo staat in de visie van de organisatie. Sociale wát? Programmacoördinator Nynke Vlieger licht toe.

'Het woord armoede wordt meestal financieel geïnterpreteerd, terwijl het probleem over veel meer gaat dan alleen geld. Armoede is een veelkoppig monster dat heel vaak gepaard gaat met psychische problemen, verslaving, fysieke klachten en isolement. De mensen waar De Regenboog zich voor inzet, hebben vrijwel allemaal te maken met de veelkoppigheid van het monster. Sociale armoede is de overkoepelende term voor de gestapelde problemen van onze cliënten.'

Werken met maatjes: beginnen met rust
‘Uitgebreide aandacht voor armoede is dringend, want het probleem is complex. Wij weten daar alles van. Een voorbeeld: De Regenboog werkt nu acht jaar met maatjes in het project Vonk. 315 Amsterdammers met grote financiële problemen krijgen wekelijks bezoek van een vrijwilliger. Met een maatje lukt het om rust te vinden. Rust die hard nodig is om allerlei ingewikkelde formulieren in te vullen voor de belastingdienst en andere instellingen. Alleen kom je er in ieder geval niet uit, is onze ervaring. Daarvoor is armoede te ingewikkeld.’

Iedereen kan leren
‘De training Op Eigen Kracht is een gratis training voor mensen die (tijdelijk) wat minder te besteden hebben, zoals bijvoorbeeld voedselbankklanten. Leven met weinig geld is lastig en kan een hoop stress opleveren. Het roept ook vragen op. Hoe hou je overzicht in je financiën? Waar kun je aankloppen voor hulp en waar heb je recht op?’

We geven niemand op
'Onze klanten gaan in het begin meestal heel fanatiek aan de slag met het op orde brengen van hun financiën. Daarna – in de derde of vierde maand – vinden ze het vaak moeilijk om het vol te houden. Daar schrikken we niet van. Mensen zijn nu eenmaal niet geneigd hun leven in één mooie rechte lijnweer op te pakken. Ga bij jezelf maar na; wel eens geprobeerd te stoppen met roken of meer te sporten? Dat lukt maar een enkeling in één keer. Onze vrijwilligers hebben engelengeduld. En tweederde van de klanten sluit het traject uiteindelijk succesvol af.’

We hebben begrip voor onverstandige keuzes
‘Wat ons tot slot typeert, is dat we begrip hebben voor keuzes die mensen maken. Soms zijn het hele onverstandige keuzes, maar De Regenboog is er niet om van mensen modelburgers te maken. Neem Piet (*). De man had niets en leefde op een betonnevloer in een casco-woning. Op een dag kreeg hij geld terug van de belasting. Besteedt hij 2000 euro aan een waterzuiveringsinstallatie omdat hij het Amsterdams drinkwater niet vertrouwt. Nee. Niet slim. Maar eigen kracht betekent ook eigen keuzes mogen maken. Natuurlijk gaan we wel met Piet praten.’

(*) Piet is gefingeerd

De volledige visie van De Regenboog Groep luidt:
Wij stimuleren de ontwikkeling van Amsterdammers in (sociale) armoede zodat zij kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten