De vier experimenten eenzaamheid: hoe is het nu?

Vorig jaar konden Amsterdammers en organisaties experimenten indienen in het kader van de stedelijke Aanpak Eenzaamheid. Een groot deel van onze deelnemers en bezoekers ervaren ernstige eenzaamheid. De Regenboog Groep diende vier experimenten in. Alle vier werden toegekend en gingen in september van start!

Deze experimenten gaven ons de gelegenheid om samen met partners meer in te zoomen op het thema eenzaamheid en er met onze bezoekers en deelnemers over in gesprek te gaan. 

Alle vier de experimenten zijn in december 2017 afgerond. De gemeente laat dit voorjaar weten hoe het verder gaat en welke experimenten mogelijk een vervolg krijgen. DRG zal zeker betrokken blijven hierbij!

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze experimenten? Neem dan contact op met Marit Postma: mpostma@deregenboog.org.

1: Fotoworkshop Mijn Amsterdam

'Mijn Amsterdam' is een fotoworkshop voor twintig bezoekers van twee inloophuizen van De Regenboog Groep (Princehof en Makom). Zij leggen in tien polaroidfoto’s en tien korte verhalen vast hoe hun dagelijks leven er uitziet. Deze verhalen delen zij met elkaar en later ook met publiek tijdens een expositie met korte presentaties. Zodoende zijn we in gesprek gegaan met de bezoekers van onze inloophuizen over hun dagelijkse routines, gevoelens van blijheid, eenzaamheid en verbondenheid met anderen.

Rik Moonen: “Ik vond beide presentaties erg geslaagd. De schoonheid van beide avonden zat hem er in dat het klein en intiem was en tegelijkertijd groots als individuele én groepsprestatie. Voor alle deelnemers is het niet hun tweede natuur om iets te presenteren, laat staan zichzelf te presenteren voor een publiek."

"Het hele project hebben zij zich kwetsbaar opgesteld door een inkijk in hun leven te geven. En om het dan zo af te sluiten en je ziel te delen voor alle bezoekers van de presentatie,  dat is voor alle deelnemers op hun eigen manier een overwinning op henzelf geweest". 

"Ook voor het publiek en medewerkers veranderen de deelnemers: bezoekers die overdag anoniem in de stad lopen en ook in de inloop weinig contact maken, krijgen ineens een ander gezicht, letterlijk en figuurlijk. Het is een prestatie van formaat waar we als groep naar hebben toegewerkt.”

2: Dier&Vriend

Voor het DRG Project Dier&Vriend, mocht Nerissa ten Velthuis uitzoeken op welke beste manier, eenzame Amsterdammers in contact konden komen met huisdieren. Het gehoopte doel was dat door het contact met de huisdieren en hun baasjes, de eenzaamheid zou verminderen:

Nerissa vertelt: “Het experiment 'Dier&Vriend' werd gelukkig een succes. Vanaf de start in september zijn in korte tijd zeven koppels gestart en de aanmeldingen blijven binnenstromen! Daarnaast is er een hele mooie samenwerking ontstaan: er zal in 2018 een samenwerking met het project 'Blijf van mijn dier' opgestart worden in samenwerking met IFAW.

Het idee is om samen met IFAW in Amsterdam een uitbreiding van 'Blijf van mijn dier' te starten, om naast de doelgroep van de Blijfgroep, nu ook opvang te kunnen aanbieden van huisdieren van eigenaren die tijdelijk in de maatschappelijke opvang terechtkomen.

Deze opvang kan worden aangeboden door iedereen, ook door Amsterdammers  die kampen met problemen, zowel op psychisch niveau, als op armoede/ eenzaamheid/ verslavingsniveau. Alle dier&vrienden zullen namelijk tijdens de door hen geboden opvang goed getraind en begeleid worden.”

3: Workshops tbv Festival voor de Eenzaamheid

We weten van bezoekers van onze inloophuizen dat een inloop huis echt als een ‘thuis’ kan fungeren, met een netwerk wat zowel dagbesteding als sociale contacten kan bieden. Ook mensen die een vaste plek hebben waar ze dagbesteding doen of een vaste plek waar ze wekelijks eten met buurtbewoners geven aan dat dit helpt om een netwerkje te bouwen nieuwe contacten op te doen en zich minder eenzaam te voelen. Vermindering van eenzaamheid komt niet zozeer vanuit losse activiteiten, maar door het ontstaan voor kansen, mogelijkheden, nieuw perspectief om contacten voor de langere termijn aan te gaan, die als zinvol worden ervaren.

Vanuit deze gedachte ontstonden bijeenkomsten waarbij het thema Eenzaamheid door diverse kunstenaars bespreekbaar gemaakt werd aan de hand van creatieve workshops. Bij deze workshops werd mensen bijvoorbeeld gevraagd hoe zij zich tot eenzaamheid verhouden of hoe zij er mee omgaan. Bekijk de video hier.

Mileen Doets: “Kunst of creatieve activiteit bleek een prima middel om in contact te komen met de deelnemers en elkaar en een moeilijk thema als eenzaamheid eenvoudig bespreekbaar te maken. Eenzaamheid wordt er niet mee opgeheven, maar het bespreekbaar maken is al heel waardevol. Bij elke workshop, ongeacht welke kunstvorm werd ingezet, kwam een variant op “Oh, dus iedereen voelt zicht soms eenzaam” terug. Dat brengt ons terug bij de quote waarmee het Platform Voor Eenzaamheid aan de slag ging: ”Met onze workshops werken we toe naar het bespreekbaar maken van eenzaamheid, van wegkijken naar aankijken”.

 

4: Matchingsportal Maatjes: Amsterdamsemaatjes.nl

In dit experiment ontwikkelden zes aanbieders samen een digitaal matchingsysteem. Het werd www.amsterdamsemaatjes.nl: één digitale voordeur voor maatjescontact in Amsterdam. Doel hierbij was om verwijzers, deelnemers of vrijwilligers sneller te matchen aan een passende organisatie die maatjescontact organiseert.

Marnix Kistenmaker vertelt: “Na drie maanden staat er een website die werkt, een mooi resultaat in zo'n korte tijd. Zowel verwijzers, deelnemers als vrijwilligers hebben de site kunnen testen om te zien of een digitale portal het zoeken vereenvoudigd en zorgt voor snelle toeleiding.”

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze experimenten? Neem dan contact op met Marit Postma: mpostma@deregenboog.org.

 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten