Infectiepreventie Harm Reduction

Deelnemen jaarlijks Harm Reduction Congres

De preventieve kracht van erkenning

Hepatitis C. Het lijkt zo'n ver-van-je-bed-show. Toch zijn er wereldwijd ruim 150 miljoen mensen drager van deze infectieziekte, die de lever ernstig aantast. Hepatitis C wordt vooral doorgegeven door onzorgvuldig gebruik van naalden en bloedcontact.

Onlangs hebben zorgverzekeraars een nieuw medicijn voor behandeling van hepatitis C opgenomen in het basispakket. Voor veel patiënten wordt hierdoor een behandeling na infectie toegankelijker. Tegelijkertijd is er een toenemende bewustwording onder de risicogroepen, waaronder harddrugsgebruikers. Samen zorgt dit in Nederland voor een afname van het aantal besmettingen.

Daarnaast hebben wij een internationale voorlopersrol op het gebied van infectiepreventieve maatregelen; zogenaamde Harm Reduction. Harm Reduction legt de focus op de beheersing van de drugsproblematiek, door het probleem te erkennen en het gebruik in een gecontroleerde omgeving mogelijk te maken. Dit in tegenstelling tot veel andere landen, waar het beleid de verslavingsproblematiek vaak nog niet erkent en juist meer strafbaar stelt.

Met deze kennis en ervaring wil Nederland graag meer bewustzijn creëren en preventie van hepatitis C op de internationale agenda zetten.

Op 14 april 2016 is De Regenboog Groep mede-organisator van het tweede Harm Reduction Congres in Utrecht. Registratie of meer informatie vind je hier.

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten