Hardware, digimaatjes,

Digimaatjes zoeken hardware

Mogen we je iets vragen? Namelijk of je eens in je kast wilt kijken. We zijn dringend op zoek naar oude laptops, smartphones en tablets. Want de mogelijkheden van het internet zijn vaak niet beschikbaar voor hen die ze het hardst nodig hebben ... 

Waarom en voor wie?

Veel deelnemers en bezoekers van De Regenboog Groep hebben geen geschikte telefoon of computer om informatie op te zoeken of afspraken op te maken. Bovendien hebben ze vaak niet geleerd met het apparaat om te gaan. Heel lastig. Zeker nu veel organisaties (waaronder de overheid) verwachten dat mensen van alles digitaal regelen op het gebied van gezondheid, financiën, wonen en werk. Zij lopen nu voorzieningen mis, zien rekeningen niet op tijd, missen afspraken met zorginstellingen, en komen alleen maar verder in de problemen. Dit zijn juist de mensen voor wie het moeilijk is naar een overheidsloket te gaan. Online een bestelling plaatsen of sociale contacten onderhouden, is er ook niet bij.

Project Digimaatjes gestart

Voor deze kwetsbare Amsterdammers is de drempel van de in de stad aangeboden cursussen veel te hoog. Met een digimaatje (een vrijwilliger) leren zij digitale vaardigheden in hun eigen vertrouwde omgeving en in hun eigen tempo. Hierdoor kunnen ze zelf hun administratie gaan doen en op het internet van alles gaan regelen. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen en zelfs voor een vermindering van het gevoel van eenzaamheid.

Alleen beschikken deze mensen meestal niet over de financiële middelen om een telefoon of computer aan te schaffen. Hiervoor zijn tweedehands (refurbished) laptops, smartphones en tablets erg handig. En hier helpen wij dus ook heel graag bij. Met jouw hulp!

Waar moet je oude laptop, smartphone of tablet aan voldoen?

In ieder geval moet je apparaat nog goed werken. En:

  • Laptop: niet ouder dan 10 jaar zijn en de bijbehorende adapter nog hebben.
  • Smartphone en tablet: een oplader en batterij hebben die nog opladen. 

Wat doen we ermee?

Je oude apparaat wordt eerst schoongemaakt en teruggezet naar 'fabrieksinstellingen'. Al je persoonlijke gegevens worden dus verwijderd. Dat doen de medewerkers van Login; een van de dagbestedingprojecten van De Regenboog Groep.

Waar afgeven?

Je kunt je oude laptop, smartphone of tablet naar een van de volgende locaties brengen:

  • Distelweg 85 │ Maandag t/m vrijdag tussen 11 en 17 uur │ 020 - 636 11 00.
  • Droogbak 1d │ Maandag t/m vrijdag tussen 10 en 16 uur │ 020 - 531 76 00.
  • Cornelis Dirkszstraat 27-III │ Maandag t/m donderdag tussen 10 en 17 uur │ 020 - 689 20 04.

Kom wat brengen en help mensen als Richard en Raoul!


Richard kon zichzelf altijd goed redden; met zijn scootmobiel kwam hij overal. Maar nu hij ouder wordt en heel veel niet meer mogelijk is door corona, lukt dat lang niet meer zo goed. Samen met zijn maatje wil hij heel graag oefenen met de computer, zodat hij weer van alles voor zichzelf kan regelen, zoals het kopen van de voor zijn levensonderhoud benodigde spullen. Want liever dan wat dan ook is Richard zelfstandig!


Raoul is nog maar kort in Amsterdam. Na zijn thuisland te zijn ontvlucht om zijn geaardheid (een heel onveilige vlucht) probeert hij nu zijn leven op te pakken. Hij volgt Nederlandse les en heeft een maatje. Alleen was zijn computer niet goed genoeg meer om de online lessen te kunnen volgen. Daarom kreeg hij van ons een laptop, waarna Raoul én zijn woordenschat opbloeiden!


Door wat langs te brengen help je Amsterdammers die bijvoorbeeld te maken hebben met psychiatrische problemen, eenzaamheid en/of dakloosheid.


Een financiële bijdrage doen?

Geen apparaten beschikbaar om te schenken, maar wel de wens een bijdrage te doen aan dit mooie project, zodat we de laptops, tablets en smartphones zelf kunnen aanschaffen? Heel graag! Dit kan op:

NL79 TRIO 0379 3155 64
T.n.v.: De Regenboog Groep
O.v.v.: Digimaatjes


Vragen?

info@deregenboog.org of 020 - 531 76 00.


 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten