Hepatitis C, summit, conferentie, amsterdam,

DRG organiseert de Hepatitis C Community Summit: op naar een stad zonder Hep. C!

Correlation, de internationale afdeling van De Regenboog groep, organiseert op 18 en 19 April de Hepatitis C Community Summit* bij de Groote Industriële Club op de Dam in Amsterdam.

(Het officiële persbericht (PDF) is onder dit bericht te downloaden)

Dit omdat Hepatitis C met nieuwe medicatie helemaal te genezen is en veel bezoekers van de Regenboog Groep onder de risicogroepen vallen. Onderzoekers, medische experts, harm reduction experts, hepatitis-patiënten en maatschappelijk werkers zullen zich buigen over de vraag: hoe kunnen we hepatitis-medicatie voor iedereen bereikbaar maken? En welke stappen kunnen we zetten om hepatitis C uit te roeien?

Van Summit naar actie

Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Van bewustwording, opsporing en effectieve Hepatitis C –zorg, tot virus-eliminatie onder (voormalig) injecterende gebruikers in Amsterdam. Het preventieprogramma, dat in juni 2017 van start gaat met een pilot, is geïnitieerd en wordt gecoördineerd door De Regenboog Groep. Stichting Mainline is in dit project betrokken als onderaannemer om voorlichting te geven aan bezoekers, de GGD Amsterdam is verantwoordelijk voor het screenen en doorverwijzen van patiënten naar HCV Zorg.

Waarom nu tegen Hepatitis C?

Besmetting van Hepatitis C vindt plaats via bloed-bloed contact, zoals het delen van naalden. De infectie gaat, in de meerderheid van de gevallen (70%), ongemerkt over in een chronische vorm. Sommige mensen krijgen zelfs pas 20 of 30 jaar na de besmetting klachten, wanneer de lever al is aangetast. Circa 20-30% van de mensen met de chronische vorm ontwikkelt leverschade verlittekening) en hiervan krijgt ongeveer 2-5% per jaar leverkanker. Door de komst van nieuwe medicijnen is de behandeling effectiever en aanzienlijk korter geworden. De Regenboog Groep en haar partners willen, door deze nieuwe ontwikkelingen, Hepatitis C zo veel mogelijk opsporen en uitbannen. Het project zal na de pilot in juni, definitief van start gaan in september.

*De Hepatitis C summit vindt net voor het International Liver Congress in de Rai (https://ilc-congress.eu/), waar specialisten uit de hele wereld naartoe komen.

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten