Druggebruiksruimtes bestaan 15 jaar

 

Doel van de voorzieningen is gezondheidsschade en overdosises bij harddruggebruikers beperken en overlast voor de buurt verminderen. De gebruiksruimtes zijn verbonden aan inloophuizen van de Regenboog Groep, een organisatie die zich inzet voor zeer kwetsbare mensen in Amsterdam.

Gebruiksruimtes vormen een belangrijke schakel in het Nederlands drugsbeleid. De ruimtes zijn afgeschermde locaties, veelal in verslavingszorginstellingen, waar gebruikers onder supervisie van geschoolde staf hun zelfgekochte drugs kunnen gebruiken. De gebruiksruimtes worden met name gebruikt door hen die geen andere (veilige) plaats hebben om hun drugs te gebruiken. Via uitgifte van spuiten en andere materialen wordt de verspreiding van infectieziekten zoals HIV en hepatitis C, tegen te gaan en worden overdosises voorkomen.

De bezoekers van de ruimtes zijn blij met de huidige voorzieningen. Redenen om een gebruiksruimte te bezoeken zijn: niet op straat willen gebruiken, dakloosheid, contact met hulpverlening en het leggen van sociale contacten. De leeftijd van de bezoekers ligt tussen de 25 en 67 jaar oud.

De 67 jarige Ramon Struisvlugt is een bezoekers van het eerste uur van gebruiksruimte Blaka Watra. “Het is of hier onder toezicht gebruiken of op straat opgejaagd worden en gebruiken. Op straat word je helemaal gefokt. Sinds ik in deze gebruiksruimte kom gaat het relatief goed met mij.”

Conrad Kockert, locatiehoofd en verantwoordelijk voor gebruiksruimte Blaka Watra: “Het is voor iedereen een win-win situatie, de buurt ervaart minder overlast, de druggebruikers zijn minder gejaagd en gezonder, je hebt meer zicht op hun en kan sneller hulp aanbieden waardoor zaken minder ontsporen.” In vijftien jaar was er geen enkele overdosis.

De allereerste gebruiksruimtes bevonden zich in hulpvoorzieningen, zoals het Amsterdamse huiskamerproject HUK, de Pauluskerk en Perron Nul in Rotterdam, waar het persoonlijk gebruik werd gedoogd en soms gefaciliteerd. Midden jaren '90 werden gebruiksruimtes onderdeel van het officieel landelijk beleid en werden het professionele voorzieningen.

Sinds 1998 heeft de Regenboog twee voorzieningen waar onder toezicht wordt gebruikt. Door het succes van de gebruiksruimtes vond uitbreiding plaats. Momenteel heeft de Regenboog Groep drie gebruikersruimtes, een op de locatie Blaka Watra vlak bij het Centraal Station, een in inloophuis AMOC en een op de wallen bij locatie Princehof op Oudezijds Voorburgwal.

In opdracht van de European Harm Reduction Network en in samenwerking met de Universiteit van Lancaster doet De Regenboog Groep onderzoek naar de effectiviteit van gebruiksruimtes. Daarbij wordt er gekeken naar gezondheids-, leefstijl- en omgevingseffecten vanuit het perspectief van gebruikers, professionals en buurtbewoners.

Het fenomeen gebruiksruimten is overgenomen door Zwitserland, Duitsland, Spanje, Luxemburg, Noorwegen, Canada en Australië.

 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten