ervaringsdeskundigen schuldhulpverlening krijgen stem in verbetertraject

Ervaringsdeskundigen krijgen stem in verbetering schuldhulp

Een nieuw project van De Regenboog Groep geeft ervaringsdeskundigen in de schuldhulp-verlening de kans om hun verbetersuggesties te delen met de gemeente. Deze laatste is in het kader van de Aanpak Armoede al enige tijd bezig om de knelpunten binnen de schuldhulpverlening in kaart te brengen. De Regenboog vindt de input van gebruikers van de schuldhulpverlening onontobeerlijk. De Regenboog heeft een groot klantenbestand met ervaringsdeskundigen die via het maatjesproject Vonk hulp krijgen van een vrijwilliger bij het op orde brengen van hun financien. Ook de vrijwilligers kunnen hun inzichten en verbetertips te kennen geven. Project coordinator Nerissa ten Velthuis en Ester Winkelhuis laten via groepsbijeenkosmten en persoonlijke gesprekken de ervaringsdeskundige en vrijwilliger aan het woord. 
In oktober rondt het project af. De aanbevelingen worden dan verzameld in een rapport dat aan de gemeenten wordt aangeboden. 

Lees hier meer informatie over het project op de website van de gemeente. 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten