psychiatriepatiënt ongewenst

(Ex)psychiatrisch patiënt is vaak niet welkom

De meeste Nederlanders hebben geen bezwaar tegen een (ex)psychiatrisch patiënt als buurman of collega. Maar dezelfde persoon als schoonzoon of kinderoppas? Nee, liever niet. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut naar de houding van Nederlanders tegenover (ex)psychiatrisch patiënten.

In NEMESIS-2, een landelijke studie van het Trimbos-instituut naar psychische aandoeningen, is de houding van volwassen Nederlanders tegenover (ex)psychiatrisch patiënten onderzocht. Zeventig procent van de ruim 6000 ondervraagden bleek geen bezwaar te hebben tegen een (ex-)psychiatrische patiënt als buur, vriend(in) of collega, maar was veel minder bereid om iemand met een dergelijke achtergrond toe te laten in de privésfeer. Veel is er de afgelopen veertig jaar wat dat betreft niet veranderd, vergelijkbare studies uit 1976, 1987 en 1996 gaven vrijwel dezelfde resultaten.

Ook werd er onderzocht of de houding bij bepaalde groepen negatiever is. Nederlanders in de leeftijdgroep van 25 tot 34 jaar, lager opgeleiden, lagere inkomensgroepen en mensen met een niet-Westerse etnische afkomst bleken het meest afwijzend te staan tegenover (ex)psychiatrisch patiënten. Het Trimbos-instituut pleit er daarom voor om lokaal op bepaalde groepen gerichte antistigmaprogramma’s uit te voeren, om zo de maatschappelijke participatie van mensen met psychische aandoeningen te bevorderen.

Bron:
Trimbosinstituut


 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten