Hoog bezoek; Simone Kukenheim op werkbezoek in Blaka watra

Simone Kukenheim is de wethouder Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs, preventie jeugdcriminaliteit en Sport. Ze gaat over het Amsterdamse beleid rond de doelgroep van De Regenboog Groep; mensen met meer dan één probleem op het gebied van psychiatrie, verslaving, dak- en thuisloosheid, schulden en eenzaamheid. Kukenheim kwam langs voor een werkbezoek aan inloophuis Blaka Watra.

Kukenheim verklaart haar bezoek: “In de stad zijn mensen die een combinatie van problemen hebben. Ik wil me er van vergewissen dat we het juiste doen voor deze mensen. De Regenboog Groep is voor mij daarbij een belangrijke informatiebron.”

Voor de wethouder is het stagneren van mensen in een hulptraject een groot knelpunt. Terwijl ze over de tafel staart zegt ze: “Ik zie dat hulpverleners soms met goede bedoelingen bezig zijn, terwijl de mensen waar het om gaat niet verder komen. Ze stromen niet uit en blijven hangen waardoor hen perspectief ontnomen wordt.” Dat is volgens Kukenheim deels te verklaren doordat hulpverleners graag willen helpen. Het zelfstandig worden van cliënten verdwijnt dan wel eens buiten beeld.

Op de suggestie dat voor een deel van de doelgroep het maximaal haalbare bereikt is reageert Kukenheim resoluut. “Onze inzet is om voor iedereen de persoonlijke situatie te verbeteren. Bij de één gaat dat sneller dan bij de ander. Dat is maatwerk en soms duurt het even voordat we een passende oplossing gevonden hebben. Maar wat mij betreft is een inloophuis geen eindstadium.”

Een ander probleem dat Simone Kukenheim benoemt zijn de zogenaamde nieuwe daklozen; mensen zonder ernstige psychische of verslavingsproblemen die dakloos (dreigen te) raken. Het gebrek aan passende woonruimte in Amsterdam is uiteraard niet zomaar opgelost. Dus moet er naar andere oplossingen worden gekeken

Gevraagd naar mogelijke oplossingen voor nieuwe daklozen, zegt ze: “Er zijn nog veel niet benutte mogelijkheden. Bij gezinnen met kinderen lukt het al goed om dat eigen netwerk in te zetten.” Bij de doelgroep van onder meer De Regenboog Groep is dat minder succesvol. Volgens Kukenheim zijn dit soort oplossingen hard nodig aangezien deze groep groeit. Daarom zijn we opzoek naar meer innovatieve oplossingen.  

Hans Wijnands, directeur van De Regenboog Groep: “De Regenboog doet al wel veel voor deze nieuwe daklozen. Bijvoorbeeld Onder de Pannen (legale onderhuur). De Wethouder gaf aan dat ze dit een goede ontwikkeling vond”. Wijnands: “De wethouder heeft dat ook gezegd over het vergoten van de toegankelijkheid voor de GGZ-doelgroep (mensen met psychische problemen) in de huizen van de buurt.” Allebei maatregelen om te voorkomen dat mensen verder afglijden en op de straat zijn aangewezen. Voor de bezoekers van de inloophuizen zijn deze initiatieven niet geschikt, daarvoor zijn hun problemen te groot

Over haar indruk van het inloophuis zegt Simone Kukenheim: “Ik zie dat de mensen in inloophuis Blaka Watra hulp bieden in een goede sfeer, ondanks de ingewikkelde problematiek van de bezoekers. Het ziet er goed uit.” Ze vult aan: “Ik ontmoet jullie doelgroep zelden. Jullie medewerkers geven aan wat zij denken dat nodig is. Dat doen ze op basis van wat ze dagelijks meemaken. Deze informatie heb ik nodig om beleid te kunnen maken”.  Hans Wijnands: “ Veel van de bezoekers van de inloophuizen hebben het niet zo hoog op met de hulpverlening. Ze laten zich er niet graag zien.” Een bezoekje aan een inloophuis is heel nuttig vindt Hans, omdat je daar mensen treft die elders nauwelijks zichtbaar zijn voor de lokale politiek. Dat komt natuurlijk ook doordat ze een rustpunt vinden in de inloophuizen van De Regenboog.

Door Joost Slis

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten