foto Arjan Vliegenthart

'Iedereen moet kunnen meedoen'

'Armoede hoort bij een grote stad', vindt Wethouder Vliegenthart van Wonen Werk en Participatie. Toch heeft de gemeente dit jaar extra geld uitgetrokken voor de allerarmsten. Waarom vertelt hij in een interview.

'Armoede hoort bij een grote stad. Ik heb niet de illusie om dat met het aanvalsplan armoede in één klap op te lossen. Maar door extra geld uit te trekken voor armoedebestrijding zorgen we ervoor dat mensen niet meer aan de kant hoeven te staan, dat ze volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Voor kinderen zorgen we dat de financiële situatie van hun ouders niet langer een belemmering vormt in hun ontwikkeling. Zij kunnen gewoon mee op schoolreisje en net als hun klasgenoten hun huiswerk op een laptop maken. Het uitgangspunt in Amsterdam is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen.

Mensen die in armoede leven, komen vaak niet meer onder de mensen. Omdat ze dat niet kunnen betalen, of omdat ze zich schamen voor hun financiële situatie. De sociale gevolgen van armoede zijn groot, ook voor kinderen die in armoede opgroeien. Geldzorgen geven permanente stress, waardoor de levens van gezinnen kunnen worden ontwricht.

'GELDZORGEN GEVEN PERMANENTE STRESS'

Amsterdam is van oudsher een solidaire stad en deze collegeperiode doen we nog wat meer met 20 miljoen extra per jaar voor armoedebestrijding. Ook hebben we de inkomensgrens voor armoedevoorzieningen verhoogd van 110 naar 120 procent van het minimum en kunnen werkenden met een laag inkomen aanspraak maken op die voorzieningen. Om sociaal isolement onder ouderen te voorkomen, hebben we een regeling met het GVB. Ouderen die moeten rondkomen van een minimuminkomen, kunnen ook dit jaar gratis gebruik maken van het OV in de stad.

Armoede heeft veel verschillende oorzaken en het is denk ik niet mogelijk om één oplossing te vinden, maar alles dat kan helpen moeten we onderzoeken. Het basisinkomen is bijvoorbeeld een interessante gedachte, maar met de nodige haken en ogen. Ook in Amsterdam is er door GroenLinks een voorstel ingediend voor een bijstandsregime zonder verplichtingen. Zelf ben ik blij met projecten als die van De Regenboog Groep, waarbij Amsterdammers stadgenoten heel concreet helpen. Een maatje dat helpt met het op orde krijgen van financiën kan minima al veel stress schelen. Dat een maatje bijdraagt aan het voorkomen van sociaal isolement is een heel waardevolle bijkomstigheid.'

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten