financiële problemen, schulden, blut

“Ik snap er niks van, ik betaal toch zorgverzekering?"

Nederland telt zo’n 1,4 miljoen huishoudens in zware financiële problemen. Dit zijn mensen bij wie het water aan de lippen staat en die er zonder hulp niet
meer uitkomen. Na een periode waarin sprake was van een lichte daling, hebben in 2017 weer meer mensen bij schuldhulpverlening aangeklopt (94.200 t.o.v. 89.300 in 2016) en is ook de gemiddelde schuld gegroeid (€ 42.100 in 2017 t.o.v. € 40.300 in 2016)*


Nog eens 1 miljoen personen lopen risico op armoede. Vluchtelingen uit Syrië en Eritrea die
inmiddels de asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben ontvangen, lopen de
hoogste armoederisico’s. Het gros van deze huishoudens leeft van een bijstandsuitkering.

Het verhaal van Rana

Rana is 21 jaar, ze komt van origine uit Syrië en woont nu drie jaar in Nederland. Ze heeft sinds bijna een jaar een eigen huisje: een studentencontainer in Science Park in Amsterdam. Ze doet erg haar best om de Nederlandse taal te leren en wil uiteindelijk graag een HBO opleiding gaan doen.

“Ik ben blij dat ik in Nederland woon. Het is hier veilig en ik vind Amsterdam een hele mooie stad. Maar sommige dingen zijn echt moeilijk in Nederland. Er is zoveel papier en je krijgt zoveel post en er zijn veel regels. Ik begrijp de brieven vaak niet, dan moet ik hulp vragen om te begrijpen wat er in de brief staat en wat ik moet doen.”

Rana heeft een vrijwilliger van de Regenboog Groep, Lara. Lara is 24 jaar en studeert aan Amsterdam University College. Samen doen ze leuke dingen in de stad, zodat Rana Amsterdam wat beter leert kennen en omdat ze altijd Nederlands praten oefenen ze ook al doende samen de taal. En Lara helpt Rana met haar post.

“Ik heb echt die hulp nodig want een paar maanden geleden ging het fout. Ik was een opleiding begonnen maar die was niet wat ik wilde. Toen ben ik gestopt, maar het bleek dat ik te laat was gestopt dus moest ik toch voor het hele jaar schoolgeld betalen. Maar ik wist dat niet, ik had geen idee dat je voor een bepaalde dag moest stoppen. Dat was 1250 euro en dat kan ik niet zomaar betalen want ik heb alleen een uitkering.” Lara vult aan: “Niet alleen met het schoolgeld ging het mis, ook kreeg Rana onverwacht een rekening van de tandarts waar ze niet op gerekend had. Dat was 180 euro, eveneens een enorm bedrag als je bedenkt dat Rana moet leven van haar bijstandsuitkering. En leg dan maar eens uit wat het eigen risico inhoudt..”

Rana en Lara zijn samen langs gegaan bij financiële inloop Grip op je Geld, en hebben vanuit daar stappen gezet om de schulden over een langere periode af te lossen. Voortaan neemt Rana altijd contact op met haar maatje als ze post krijgt die ze niet goed begrijpt.

“Ik vind het heel erg dat dit allemaal gebeurd is”, vertelt ze. “Ik had niet door dat ik dingen verkeerd deed en ineens moest ik heel veel geld betalen wat ik niet heb.” Ook Lara is geschrokken van de situatie: “Voor iemand het door heeft en zonder enige verkeerde bedoeling heb je ineens schulden. Ik begrijp zo goed dat mensen de Nederlandse regels niet snappen; ik begrijp het soms zelf al niet. Als je dan ook nog de taal niet zo goed beheerst, kan het zomaar mis gaan.”

Interview Rana: Els van Amsterdam Hometown

De feiten op een rij

• Bijna ⅓ van Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden. 

• Bijna ⅕ van Nederlandse huishoudens heeft te maken met risicovolle schulden, problematische schulden5 of zit in een schuldhulpverleningstraject.

• Meer dan 80% van deze mensen (1,2 miljoen huishoudens) maakt geen gebruik van formele schuldhulpverlening.

• Een schuldenaar heeft gemiddeld 13 verschillende schuldeisers.

  > Bronnen: NVVK, jaarverslag 2017 /  CBS: Armoede en sociale uitsluiting, 2018 / Panteia: Monitor Betalingsachterstanden, 2014 / Risicovolle schuld: rekeningen niet op tijd kunnen betalen, rood staan, creditcardschuld hebben, e.d. / Problematische schuld: maandelijkse betalingsverplichting is hoger dan maandelijkse aflossingscapaciteit / Panteia: Huishoudens in de rode cijfers, 2015

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten