Groene Golf, Lieke Thesingh, Sociale stelsel Amsterdam

Interview Lieke Thesingh: Beweging in het sociale stelsel van de stad

Oud-wethouder Lieke Thesingh is projectleider van ‘De Groene Golf’. Ze wil de stad in beweging krijgen. Iedereen moet kunnen participeren. Alle regels die dit belemmeren moeten worden  weggenomen. Een doorbraakproject, waaraan ook de gemeente zich heeft gecommitteerd.

De Groene Golf. Vanwaar die naam?

“De Groene Golf is een metafoor. Je hebt het ook in het verkeer. Als je je aan een bepaalde snelheid houdt, kun je bij alle stoplichten doorrijden. Wij willen met de Groene Golf mensen in beweging krijgen die willen participeren in de samenleving. Het is nu nog te veel optrekken en afremmen, met al die regeltjes in het sociale domein.”

Zijn er echt zoveel regels?

“Ik vrees van wel. Vaak van die postzegelregels. Neem de regeling voor mensen die mantelzorger zijn. Wonen ze op een afstand 3 km van hun moeder of vader, dan hebben ze recht op onkostenvergoeding. Deze regeling voldoet aan een behoefte. Maar weet je… er zijn zó veel mensen met reiskosten die hen belemmeren om mee te doen. Maak je voor elk reiskostenprobleempje een aparte regeling, dan wordt het wel heel veel. Voor elke regeling moet een aparte aanvraag ingediend worden en steeds opnieuw moet worden gekeken of iemand wel aan de eisen voldoet.”
 

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij het project?

“Ik ben 12 jaar wethouder geweest in verschillende stadsdelen en heb altijd in het sociale domein gewerkt. Ik zag hoe mensen met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt minder kansen hebben in de samenleving. Iemand die een beetje bijdehand is, komt er wel. Deze groep niet. Ik vind het buitengewoon fijn om nu in een project te zitten waar ik deze mensen kan helpen een stap verder te zetten.”

Wat is het doel van het project?

“Het doel is belemmeringen weg te nemen die participatie in de weg staan. Deze belemmeringen gaan we uitgebreid beschrijven en onderzoeken. Hoe kunnen ze worden weggenomen? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Komen we er met de instanties niet uit, dan trekken we aan de bel bij het college, die zich aan het project heeft gecommitteerd en heeft beloofd haar beleid te zullen wijzingen. Desnoods gaan we naar Den Haag om  belemmerende regelgeving te doorbreken.”

Hoe breng je die belemmeringen in kaart?

“We vragen organisaties om praktijkvoorbeelden aan te dragen van mensen die een volgende stap willen zetten, maar daarin belemmerd worden.  Iemand wil bijvoorbeeld een opleiding gaan volgen, maar heeft schulden. Met schulden mag je geen lening afsluiten voor studieboeken. Ook niet voor een studie die je uiteindelijk wel aan een baan helpt. Wij gaan dan uitzoeken hoe dit precies zit en hoe het mogelijk anders kan.”

Gaat het jullie lukken alle belemmeringen op te heffen?

“Het is taai, omdat je met veel zaken te maken hebt: regels, hulpverlening, financiële problemen van mensen en niet te vergeten de angst van mensen zelf om iets aan hun leven te veranderen. Toch zijn we vol goede moed. Weet je, soms kúnnen dingen gewoon, maar gebeurt het niet, omdat verhalen een eigen leven zijn gaan leiden. Dan denken mensen dat iets niet mag en dan gaan wij het uitzoeken en staat het nergens dat het niet mag. Wij vragen net zo lang door tot we erachter komen waarom het een belemmering is.”

Meer weten? Kijk op: deomslag.nl/de-groene-golf

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten