werk en activering, regenboog, re-integratie

Lang zal die leren

Sommige volwassenen kunnen wel leren, maar doen dat niet. Mensen met weinig geld, weinig leerervaring, een migratie-achtergrond, een verstandelijke handicap of psychische probleem kruipen niet zo makkelijk in een schoolbank. Het traditionele onderwijsaanbod is meestal niet op hun behoeftes afgestemd. Dat is jammer, want deze mensen hebben talenten, die ze verder kunnen ontwikkelen. Maar om dat te bereiken is wel een gericht leer- en werkaanbod nodig.

Het project ´On the Move´onderzocht welke leer- en werkplekken het beste aansluiten bij de wensen van bijzondere doelgroepen. In ´On the Move´ werkte Katrin Schiffer van De Regenboog Groep samen met zes andere Europese organisaties. Uit meer dan honderd praktijkvoorbeelden selecteerden ze de beste 33. Een van die projecten is De Waterheuvel in Amsterdam. In één zin biedt de Waterheuvel: psychosociale rehabilitatie door samen te leren en te werken in het clubhuismodel. (zie hieronder)

¨ De beste voorbeelden die ´On the Move´ vond zijn projecten waar men goed naar de doelgroep luistert en waar deelnemers meebepalen hoe het er dagelijks aan toe gaat.¨, concludeert Katrin. Dat sluit dan ook aan bij de belangrijkste conclusie van het rapport: zorg dat de doelgroep vanaf het begin betrokken is en geef ze ook een rol als mentor of trainer.

¨Bij de vernieuwing is een rol weggelegd voor traditionele aanbieders van leren en werken¨, zegt Katrin. Ze moeten van hun gebaande paden af durven en niet alleen kleine aanpassingen plegen, maar echt een nieuw aanbod maken dat past bij de doelgroep. Ook organisaties zoals De Regenboog hebben een taak. De Regenboog heeft immers zelf werkervaringsplaatsen: in een boekbinderij, een horeca-gelegenheid, een klussendienst, een administratiekantoor, en veel meer. Wie zich verdiept in de behoefte en beleving van de doelgroepen komt met échte vernieuwing, en die vernieuwing zie je terug in de 33 voorbeelden van ´On the Move´.

Katrin verwacht dat de 33 beschrijvingen anderen enthousiast maken en inspireren om verder te gaan met het verbeteren van het leer- en werkaanbod voor volwassenen. De praktijkvoorbeelden zijn op internet voor iedereen te vinden en is er een handboek uitgegeven. Meer weten: http://www.onthemove-project.eu

 

 

___________________________________

de Waterheuvel; een goed voorbeeld

Wander Reitsma is directeur van de Waterheuvel; een clubhuis voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Hij vertelt dat de leden van de Waterheuvel zelf het clubhuis draaiend houden. Een aantal betaalde medewerkers ondersteunen dit proces. Leden worden consequent behandeld als een gelijke en elk lid is ook nodig en een cruciaal onderdeel van de gemeenschap. Wander: “Je moet zorgen dat er altijd wat te weinig staf is, zodat de leden worden uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen.¨ Ook in het bestuur zit altijd een van de leden van het clubhuis.

De Waterheuvel helpt haar leden richting werk met verschillende initiatieven, waarbij het clubhuis en haar leden een veilige uitvalsbasis vormen. De Waterheuvel startte een horeca leerwerkschool samen met het ROC. Het enige verschil met de gewone opleiding van het ROC zijn de kleinere groepen. Daarnaast werken leden van de Waterheuvel in het Amstelhotel en in de catering van de Hogeschool van Amsterdam. Dat zijn reguliere betaalde werkplekken voor een half jaar. De Waterheuvel staat er voor garant dat het werk ook echt gebeurt. Als een medewerker een keer uit valt, regelt het clubhuis dat een ander lid het werk over neemt. Transitional employment, noemt de Waterheuvel dat. Wander: ¨We merken dat de leden gehinderd werden door de bureaucratie, wanneer ze willen gaan werken¨. Daarom helpt de Waterheuvel met administratieve zaken zoals het tijdige stopzetten van de uitkering.

Meer informatie op www.dewaterheuvel.nl

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten