Meer dan verdubbeling daklozen en nog velen niet meegeteld

Het nieuws van afgelopen week liegt er niet om: het aantal daklozen is sterk gegroeid. Volgens het CBS is het aantal in de laatste tien jaar meer dan twee maal zo groot geworden. Wij ervaren dagelijks dat er veel vraag is naar opvang, maaltijden, een douche en kleding in onze acht inloophuizen. In 2019 hebben we tot dusver 4922 unieke bezoekers kunnen verwelkomen.

Janneke van Loo, hoofd inloophuizen van De Regenboog Groep vertelt: "We zien nog steeds dat de groep daklozen die aanklopt heel erg groot is, ondanks de enorme inzet van de maatschappelijke aanpak van de vier grote steden (Plan Maatschappelijke Aanpak G4). Hij slinkt dus niet, maar het wordt tevens niet drukker in onze inloophuizen. Wat we wel merken is dat de GGZ -en verslavingsproblematiek waar we mee te maken krijgen, echt verergert.

Wat we ook constateren is dat de hoeveelheid mensen, zonder OGGZ -of verslavingsproblematiek die dakloos wordt en bij ons aanklopt, enorm groeit. We hebben onze handen vol aan de economische, of nieuwe, daklozen. Deze mensen sturen we door naar de Huizen van de Wijk, waar we ze verder proberen te helpen. Want als je 'zelfredzaam' bent heb je nergens recht op. Lees bijvoorbeeld hier het verhaal van Henri.

Die groep komt dus niet in de inloophuizen terecht, je wil mensen ook niet naar een circuit sturen waar ze niet thuishoren. Dit geldt ook voor jongeren: áls we ze binnenkrijgen gaan ze zo snel mogelijk op hun pootjes en door naar Streetcornerwork."

 

Jongere en niet- westerse daklozen verdrievoudigd

Sinds de eerste schatting in 2009, is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Niet meegeteld

Thuislozen, mensen die permanent in daklozenopvang wonen, mocht het CBS van de opdrachtgever -het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport- niet meerekenen. Uitgeprocedeerde asielzoekers en wachtenden voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn dan ook niet meegenomen in de cijfers.

Hoeveel illegalen in Nederland verblijven, is onbekend. Ook het aantal verslaafden en andere hulpbehoevenden die op een ggz-wachtlijst staan, is niet te achterhalen. "De daklozen onder deze twee groepen zouden het totale aantal nog veel hoger maken", zegt Tanja Traag van het CBS in de Volkskrant.

 

Bij de berekeningen gaat het CBS uit van mensen die wel een uitkering hebben maar geen woning, mensen die staan ingeschreven bij dag- of nachtopvangadressen en daklozen die staan geregistreerd in het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (Ladis).

Dubbeltellingen zijn zo veel mogelijk voorkomen. "Hierbij mis je de mensen die in alle drie de systemen niet voorkomen", zegt woordvoerder Traag. "Sommige mensen raken uit het zicht van de gemeentelijke administraties. Ook die zouden het werkelijke cijfer nog hoger maken." 

Er zijn dus, naast de verdubbeling en de verdriedubbeling van de groep jongeren en niet-westerse daklozen, nog een heleboel onzichtbare daklozen. Hoeveel precies? Dat blijft gissen. 

Ondanks aanzienlijke inspanningen en investeringen om dakloze Amsterdammers in de Maatschappelijke Opvang aan huisvesting te helpen* blijft het aantal bezoekers in de inloophuizen  op hetzelfde pijl en neemt niet af.

Illustraties: CBS / Bronnen: CBS en De Volkskrant

*In het kader van Plan van aanpak G4 waarin voorzieningen worden uitgebreid en hulpverleners nauwer gingen samenwerken.

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten