harm reduction

Nog geen schone spuiten in Maleisië

Onlangs bezocht project Correlation van De Regenboog Groep een internationale conferentie over harm reduction in Kuala Lumpur. Negenhonderd deelnemers uit 70 landen kwamen bijeen om kennis uit te wisselen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van harm reduction te bespreken. Harm reduction gaat uit van het principe dat druggebruikers hun middelen het beste op een veilige en hygiënische wijze kunnen innemen. Zo wordt de de schade voor de gebruiker beperkt en dat het ook de schade voor de samenleving beperkt. In Nederland hebben gebruikers bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun gebruikte spuiten om te ruilen zodat spuiten niet op straat terechtkomen. Ook kunnen verslaafden gebruiken in speciale gebruikersruimten. Hierin vervult Nederland internationaal een voortrekkersrol.

In Kuala Lumpur was het onderwerp 'politiek leiderschap' ten aanzien van harm reduction een belangrijke pijler van de conferentie. Het congres deed een dringend beroep op de internationale politiek voor steun om mensen die drugs gebruiken te decriminaliseren. Als 7 cent van iedere Euro die overheden uitgeven aan politie, strafvervolging en in het gevangenis zetten van drugs gebruikers, zou worden besteed aan harm reduction, zou de HIV epidemie onder gebruikers volledig gestopt kunnen worden. De Maleisische minister van gezondheid heeft zich aan de oproep gecommitteerd. Helaas is het zo, dat in Maleisië zoals ook in veel andere Aziatische en Afrikaanse landen en in Noord-Amerika, nog altijd de doodstraf staat op drugsdelicten. Er is dus nog veel te doen voor Correlation

 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten