Ons aanbod voor economisch daklozen nu in vier stadsdelen!

De steunpunten voor economisch daklozen in noord (De Meeuw) en centrum (Claverhuis) zijn al even actief, onlangs openden in oost en Zuidoost nóg twee locaties waar nieuwe daklozen terecht kunnen. En dat is hard nodig.

Naar schatting zijn er ruim 12.000 zelfredzame daklozen (40 procent van de 31.000 geregistreerde daklozen in heel NL) die door bijvoorbeeld een scheiding of baanverlies hun huis uit moeten en dan te maken krijgen met een groot gebrek aan betaalbare woonruimte*Een deel van deze daklozen vindt geen nieuwe woonruimte en raakt verder in de problemen.  In Amsterdam melden zich 24 nieuwe economisch daklozen per week bij de GGD. Ze krijgen het label ‘zelfredzaam’ en daarmee hebben ze direct geen recht meer op voorzieningen. 

 

 

Dus nu worden economische daklozen, die een binding hebben met oost of Zuidoost, door het screeningsloket bijzondere doelgroepen op de Jan van Galenstraat doorverwezen naar deze nieuwe steunpunten. In Oost is Malika Amghar van start gegaan met de inrichting van Post Oost voor dit doel, en in Zuidoost heeft Bep Brunt zitting genomen in Gravestein 30

 

Bep vertelt over 'haar' locatie: "We gaan in gesprek, inventariseren wat er gebeuren moet, ondersteunen de klant bij praktische zaken en we leggen contact met instanties (schuldhulpverlening, briefadressen, opvang, etc.)  We gaan creatief te werk, we verbinden ons met de klant en laten pas los als deze weer goed op het spoor zit!  Naast alle formele zorg, maken we ook verbinding met de informele zorg: vrijwilligers en betrokken buurtbewoners kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het opnieuw opbouwen of herstellen van een sociaal netwerk van de nieuwe dakloze. De buurtwerkkamer ‘Samen Sterk’ biedt al tal van mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden, als Regenboog Groep zijn we blij om op deze locatie te kunnen starten."

 

 

[Fotografie: Amal van Caem]

 

 

*(Bron: CBS en Federatie Opvang)

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten