Onzichtbaar Dakloos

Zie je de peper-en-zoutvlinder wel eens? Waarschijnlijk niet, terwijl hij heel algemeen is. Als de vlinder op een boom zit is hij nauwelijks te onderscheiden van de boombast waarop hij zit. Onzichtbaarheid betekent veiligheid voor de vlinder.

Maatschappelijke opvang werkt

Soms lijkt het of er geen daklozen meer zijn in Amsterdam. Anders dan in andere grote steden zie je nauwelijks slapende mensen in portiekjes of tentjes in plantsoenen. “een pluim voor de Nederlandse hulpverlening” zou je zeggen. Wij (Amsterdammers) laten het niet zo ver meer komen en bieden onderdak en dagopvang aan daklozen.

Onzichtbaar leed

Kunnen we nu genoeglijk achterover hangen? Dat we weinig daklozen zien, betekent niet dat ze er niet zijn. Er wonen ook in onze eigen stad nog steeds mensen op straat. Precieze cijfers over het aantal zijn er niet, maar onze inloophuizen vangen op jaarbasis zoi'n 5.000 daklozen op. Daarom zie je ze minder op straat in vergelijking met andere Europese steden. 

Maar veel daklozen zijn, net als de peper-en-zoutvlinder, gebaat bij onzichtbaarheid. Bijvoorbeeld omdat ze geen verblijfpapieren hebben, omdat ze niets moeten hebben van hulpverlening of omdat buitenslapen een boete op kan leveren.

Goed blijven kijken

De Regenboog heeft haar ogen niet in haar zakken zitten als het op dakloosheid aan komt. Maar ook wij zien wel eens een dakloze over het hoofd. Deze week troffen we een voorbeeld aan van iemand die zijn uiterste best deed om weg te vallen tegen de achtergrond van de stad. We kwamen hem op het spoor doordat we op zoek gingen naar ons verdwenen spandoek.

We vonden het spandoek terug als onderdeel van een onderkomen dat een vindingrijke daklozen voor zichzelf maakte. Het bouwkavel dat hij of zij koos is de beschutte enclave binnen een paar bouwhekken midden op een druk verkeersplein. Dagelijks passeren er duizenden mensen. Niemand zag het onderkomen.

Hulp blijft nodig

De bewoner trok zijn shelter op uit kunststof bouwelementen, bakstenen, damwandplaten en een van de Regenboog geroofd spandoek. We zijn onder de indruk van de vindingrijkheid en bouwtechnische kundigheid van deze Amsterdamse dakloze. En we gunnen de bouwer een rustiger slaapplek dan die hij nu heeft.

Dat is de reden dat De Regenboog aandacht blijft houden voor mensen in de knel. Ook al lijkt voor de argeloze passant het probleem soms klein. Dakloosheid is wel degelijk een probleem in Amsterdam. Of ze het nu van de daken schreeuwen of het liefst onzichtbaar blijven, Amsterdamse daklozen hebben de volle aandacht van De Regenboog.

En bouwer: als je een definitief thuis hebt, mogen wij ons spandoek dan terug?

 

Tekst en fotografie: Joost Slis

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten