Pionieren met beschut werk: Amsterdam Underground

Amsterdam Underground is de succesvolle stadswandeling, waarin je het centrum van Amsterdam leert kennen zoals de dak- of thuisloze gids dit beleefde. Sinds deze zomer is Amsterdam Underground een coöperatie. Dat houdt in dat de (ex-)dakloze gidsen nu geen vrijwilligers meer zijn, maar eigenaar van hun eigen Amsterdam Underground. Voordat de gidsen dan echt hun eigen geld konden gaan verdienen, moest er flink gewerkt worden. Én samengewerkt: met de gidsen zelf, het UWV en de gemeente Amsterdam.

We spreken Jonas Dekker van de gemeente Amsterdam over deze samenwerking. Hij is consulent beschut werk en klantmanager voor mensen die naar een betaalde baan gaan vanuit beschut werk.

Pionieren met beschut werk

“Hoewel ik al lang en regelmatig met De Regenboog werk, ben ik niet dé contactpersoon bij de gemeente. Echter, voor dit project ben ik gevraagd deel te nemen door mijn achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige en als gewezen medewerker verslavingszorg. Wat leuk is om hierbij te vermelden is dat al in 2015, toen Amsterdam de eerste pilot met beschut werk begon, De Regenboog Groep vooraan stond om hier aan mee te werken en kandidaten aandroeg. Dat heeft geresulteerd in de allereerste beschutte werker van de gemeente Amsterdam: Sonja Groot Obbink, nu één van de eigenaren van Amsterdam Underground.”

Op de cover van Meeleven: De ‘Eerste beschut werker van Amsterdam’ is nu coöperatielid Amsterdam Underground: Sonja! En Ferrie, ook hij is van de coöperatiepartij! 

AU, UWV, AMS en DRG

“Vanuit mijn werk gezien is het best een unieke groep mensen bij elkaar. Het zijn mensen die niet snel –meer-  de stap naar een dienstverband kunnen of willen zetten: je geeft immers ook een boel vrijheid op als je je gaat committeren. Tel daarbij op de vorm van de coöperatie, dat zie je ook niet vaak. Het heeft ook best wat voorwerk gekost om het UWV, nog voor we echt aan de slag gingen, ook in een zogenoemde positieve stand te zetten. Vooral omdat een verslaving niet direct als argument voor beschut werk geldt. Het wordt, vind ik ten onrechte, niet gezien als een psychiatrisch probleem. Gelukkig was daar de UWV arbeidsdeskundige Rite Schardijn, waarmee we hadden afgesproken dat zij alle aanvragen zou behandelen.”

Vertrouwen, kennis en begrip

“Wat daar fijn aan was, is dat mevrouw Schardijn vroeger als maatschappelijk werker bij verschillende opvanglocaties van De Regenboog Groep heeft gewerkt. Ik hoefde haar dus niet uit te leggen wat voor een achtergrond en levensverhaal iemand heeft die dertig jaar verslaafd is geweest. Die kennis en dat begrip helpen natuurlijk enorm bij de aanvragen en zij zei ook: ‘Als je de casussen goed uitzoekt en onderbouwt, zou dit wel goed moeten komen.’

Ik moet zeggen dat ik wel erg blij ben met hoe het allemaal bij elkaar is gekomen. Het is ook mooi dat ik voor deze stunt al mijn kennis, achtergrond, ervaring en netwerk in heb moeten zetten en hoe de gidsen ook écht open naar me zijn geweest hiervoor. Ik heb echt alles aan ze moeten vragen om de zaak te maken voor het UWV en ze hebben daarin het vertrouwen gegeven en volledig meegewerkt. Ik weet nu dingen van sommigen die ze niet eens bij De Regenboog verteld hebben. Ook omdat dat bij jullie er vaak niet toe doet, maar voor deze aanvragen moest dat wel.”

 

Boek dus snel een tour bij de nieuwe eigenaren van Amsterdam Underground! Kijk op Amsterdamunderground.org!

 

Tekst Sander Kersten / Fotografie Bas Evers

 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten