sleutels tot financiele zelfredzaamheid, LSTA, Op eigen kracht, landelijk steunpunt thuisadministratie

Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid

Het bericht dat armoedebestrijding uitgegroeid is tot een complexe industrie met veel haken en ogen is niet nieuw. Het is veel frisser om te bekijken welke ondersteuning wél werkt voor mensen met financiële problemen of schulden. Om kennis over wat werkt te verzamelen en te delen organiseren De Regenboog Groep en het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) op 11 oktober het symposium: “Sleutel tot financiële (zelf)redzaamheid”.

Hille Hoogland (projectleider bij Op Eigen Kracht, de Regenboog Groep): “We weten dat schuldhulp vaak water naar de zee dragen is. We weten dat de beslagvrije voet te vaak niet wordt gehandhaafd en dat schuldhulpverlening uiteindelijk meer kost dan het oplevert”. Hille zegt dit met het staccato van iemand die niet meer hoeft na te denken over haar woorden en er ook niet te veel aandacht aan wil besteden. Ze wil het liever hebben over ingrepen die helpen als iemand financieel knel zit. Hoe en wanneer bied je individuele ondersteuning aan (zoals een maatje) en wat werkt in groepsverband (zoals trainingen)? Tijdens het symposium gaan deskundigen en deelnemers aan het symposium hier samen op in.

Inspireren

Het programma bestaat onder andere uit inspirerende plenaire sessies. Zo deelt onderzoeker Will Tiemeijer (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) inzichten vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief op schulden (uit het Rapport Eigen Schuld?). Jesse Frederik (journalist bij de Correspondent) stelt zijn actie “Schuldvrij!” aan het publiek voor en vraagt om mee te strijden voor een herziening van de schuldhulpverlening naar een heel nieuw model.

Sleutels verzamelen

De uitgenodigde sprekers en deelnemers aan het symposium hebben allemaal hun eigen ervaringen, omdat ze nauw betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen met financiële problemen, zoals  thuisadministratievrijwilligers, coördinatoren en onderzoekers. De titel van het symposium “sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid” vertalen de organisatoren letterlijk naar de dag. De sleutels zijn ideeën die ze ophalen bij de deelnemers aan het symposium. En bij de deskundigen die hun ervaringen delen tijdens verdiepingssessies en ‘wat-werkt-tafels’. Tijdens de verdiepingssessies vertelt Gejo Duinkerken van het Gilde Vakmanschap over ‘sturen op zelfsturing’ en stelt hierbij drie aangeboren en universele psychologische basisbehoeften centraal: autonomie, betrokkenheid en competentie. Uit België komt Kristel Driessens van Bind-kracht, waar individuele hulp en groepsgerichte ondersteuning hand in hand gaan voor en door mensen in armoede. Aan de ‘wat-werkt-tafels’ krijgen deskundigen en deelnemers de ruimte om elkaar te inspireren en ervaringen te delen over wat er goed gaat en wat werkt op het gebied van individuele en groepsondersteuning.

Noem een sleutel

Dat er geen loper is die op alle sloten past spreekt voor zich. Maar waar kunnen we aan denken als we het hebben over de sleutels uit het symposium? Hille veert op en zegt: “Versterken, verbinden en vertrouwen, dat zijn de basisprincipes van onze Op Eigen Kracht Training”. Die training organiseert de Regenboog Groep, in samenwerking met maatschappelijke dienstverlening, voor mensen met financiële problemen. Hille: “Ik zie dat het helpt als mensen meer zelfvertrouwen krijgen, hulp durven vragen en kunnen zien wat wél goed gaat. Dat is volgens mij een belangrijke sleutel voor een succesvolle ondersteuning.”

Gijs Haanschoten (vrijwilligerscoördinator bij De Regenboog Groep) begeleidt schuldhulpmaatjes: “Aandacht en tijd aan iemand geven neemt stress bij de schuldenaar weg en opent deuren om verder te komen. Om dat goed te doen, moeten de vrijwillige maatjes gevoel hebben voor de veelkoppigheid van de problemen van de doelgroep”. Hij doelt daarmee op de complexiteit die vaak schuilt achter problematische schulden.

De sleutels van Hille en Gijs zijn maar twee voorbeelden. De deelnemers zullen elkaar inspireren met een veelheid aan ervaringen en de dag afsluiten met een volle ‘sleutelbos’.

Deelname

Er zijn nog een paar plaatsen vrij, dus aanmelden is nog mogelijk. Stuur daarvoor een mail naar thuisadministratie@maagdenhuis.nl

Het programma is hier te vinden:

http://www.lsta.nl/home/nieuwsbrieven/symposium-sleutels-tot-financiele-zelfredzaamheid-11-oktober-2017

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten