jetta klijnsma

Staatssecretaris Jetta Klijnsma over aanpak van armoede

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma: 'We moeten het echt met zijn allen doen'.
Haar hart en hoofd gaan naar de allerzwaksten. Ze is altijd optimistisch en goed geluimd. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma over de aanpak van armoede. 'Geen enkel mens mag aan de kant blijven staan.'

Wat is het meest efficiënte tegengif voor armoede?
'Dat is natuurlijk een baan! Maar ik geef onmiddellijk toe dat dit niet voor iedereen even gemakkelijk is. Om die reden hebben we met dit kabinet een sociaal akkoord gesloten met werkgevers en werknemers, waarbij de werkgevers hebben beloofd dat ze 125.000 banen zullen maken in tien jaar voor mensen die niet zelfstandig een minimumloon kunnen verdienen. Dit zijn vaak mensen met psychische aandoeningen, die veel begeleiding nodig hebben op de werkvloer en ook zeker niet in staat zijn om zomaar even zelf te solliciteren. Vanuit de Participatiewet kunnen gemeenten deze mensen begeleiding aanbieden, maar ook bijvoorbeeld loonkostensubsidie aanvragen of een aanpassing doen op de werkvloer voor lichamelijk beperkten.'

Veel klanten van De Regenboog Groep zijn laag opgeleid. Ze hebben vaak schulden, verdrinken in de weerwar van paperassen en kampen ook nog met verslavings- en psychiatrische problemen. Hoe ziet u hún kansen op de krappe arbeidsmarkt?
'De doelgroep van De Regenboog heeft het het zwaarst op de arbeidsmarkt. Door de crisis is het normaal al lastig om een baan te vinden – mensen met een lichamelijke beperking lukt het ook nog wel – maar mensen met psychische of verslavingsproblemen vindt een werkgever behoorlijk lastig. Toch vind ik dat geen enkel mens aan de kant mag blijven staan. Dan komen organisaties als De Regenboog om de hoek kijken. Het is natuurlijk geweldig dat De Regenboog heel veel vrijwilligers in huis heeft die naast de mensen gaan staan en helpen met schuldhulpverlening en dagbesteding.'

Maakt u de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger daarmee niet te groot?
'Dat hangt van de persoon zelf af. En het hangt af van de organisatie. Is er begeleiding? Worden vrijwilligers goed geëquipeerd? Ik begrijp dat De Regenboog haar vrijwilligers opleidt en dat er tussentijds intervisie is. Dat is prachtig. Zo worden vrijwilligers geleerd hun grenzen aan te geven. Dat is heel belangrijk, want sommige vrijwilligers zijn zo gecommitteerd dat ze de problemen mee naar huis nemen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de vrijwilliger zelf aan lager wal raakt.'

Mag ik u een vraag voorleggen van John, een klant van De Regenboog Groep. Door zijn verslavingsverleden en het feit dat hij een aantal keren heeft vastgezeten komt hij niet in aanmerking voor de schuldhulpverlening. Hoe komt John ooit nog van zijn schulden af?
'Ik heb gehoord dat sommige gemeenten mensen met een verslavingsprobleem of gevangenisverleden op voorhand uitsluiten van de schuldhulpverlening. Dat mag niet op basis van de wet. Als mensen helemaal niet gemotiveerd zijn om iets aan hun schulden te doen, mag een gemeente zeggen: dit wordt voor ons wel heel moeilijk. Of als mensen al zeven keer in de schuldhulpverlening hebben gezeten en weer een achtste keer aankloppen, dan snap ik gemeenten ook. Maar je mag als gemeente niet op voorhand groepen uitsluiten. Wel kan een gemeente aankloppen bij andere organisaties in de stad en kijken wat wel soelaas biedt. Daarom vind ik het ook zo mooi dat De Regenboog bestaat. Gemeenten zijn spekkopers met organisaties als De Regenboog binnen hun gemeentegrenzen. Vrijwilligers zijn de ogen en oren van de samenleving. Een goede gemeentebestuurder tapt dit soort instellingen ook af.'

Moeten gemeenten wat meer investeren in vrijwilligersorganisaties?
'Jazeker. Als wethouder van Den Haag heb ik dat veelvuldig gedaan.'

In hoeverre bent u in dit kabinet met de VVD het sociale gezicht?
'Laat ik stellen dat armoedebestrijding heel erg mijn aandacht heeft. Mensen uit de sores helpen. Soms moet je ze een beetje porren, maar uiteindelijk wil iedereen meedoen. Dat is ook de reden waarom ik de politiek ben ingegaan. Het komt niet door mijn kromme benen hoor. Dat zit meer in mijn hoofd en hart.'

Mensen uit de sores helpen. Hoe doe je dat naast banen creëren?
'Er zijn tal van mogelijkheden om naar armoede te kijken. In het regeerakkoord hebben we als PvdA afgedwongen dat er jaarlijks100 miljoen euro beschikbaar is voor armoedebestrijding. Het meeste daarvan gaat naar de gemeenten. Veel gemeenten zetten in op preventie: het voorkomen van schulden. Dat vind ik een groot goed.'

Is een basisinkomen een optie?
'Er zijn mensen die vinden dat een basisinkomen dé oplossing is voor alle problemen, maar zo simpel ligt het niet. Er zitten heel veel haken en ogen aan. Ik ben heel blij dat we in Nederland een vangnet hebben, namelijk de bijstand en AOW voor ouderen.'

U zei in een interview op radio 1 dat u geen enkel mens in Nederland in de steek laat.
'Zo is het. We moeten ervoor zorgen dat alle mensen helpende handen aangereikt krijgen. Van professionals en gelukkig ook van al die steengoede vrijwilligers.

De Regenboog Groep moet dus veertig jaar bijtekenen?
'Nog veel langer wat mij betreft. We moeten het in dit land echt met zijn allen doen.'


 

Verhalen

Lees hier meer over de nieuwste ontwikkelingen, activiteiten en interessante weetjes binnen dit thema.

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten