Ongedocumenteerde ouderen in de knel

De Regenboog Groep roept overheid op tot actie. 

Ongedocumenteerde ouderen in Nederland leiden een gemarginaliseerd bestaan. Zij hebben in de praktijk niet of nauwelijks toegang tot basale medische en sociale voorzieningen. Velen zijn al tientallen jaren in Nederland en kunnen niet meer terug naar het land van herkomst.

Door hun toenemende kwetsbaarheid is het steeds lastiger in eigen onderhoud te voorzien en worden de ouderen in groeiende mate afhankelijk van anderen. Dat is de conclusie van het onderzoek naar ongedocumenteerde ouderen in Nederland. De Regenboog Groep, initiatiefnemer van het onderzoek, pleit onder meer voor een verblijfsvergunning voor ouderen die vijftien jaar of langer in Nederland verblijven.

'Te oud om illegaal te zijn'

Op 15 juni 2022 publiceert uitgeverij Boom een tweeluik over de problematiek van langdurig ongedocumenteerde ouderen in Nederland. Het onderzoek voor de rapporten werd gedaan op initiatief van De Regenboog Groep in Amsterdam in het kader van het project ‘Te oud om illegaal te zijn’. Wetenschappers van verschillende universiteiten waaronder Erasmus Universiteit Rotterdam, en de universiteiten van Amsterdam en Utrecht, deden het onderzoek en schreven de rapporten.

Rapporten

Het tweeluik bestaat uit een sociaal wetenschappelijk en een juridisch deel. Het eerste deel, 'Vechten voor leven', beschrijft de dagelijkse problematiek op het gebied van huisvesting, inkomen, gezondheid en sociale inbedding. Deel 2, 'Juridische Verkenning van het recht op voorzieningen en verblijf voor oudere ongedocumenteerden' beschrijft het vreemdelingenbeleid en de wetgeving sinds de jaren negentig.

Legalisering oudere Surinamers

Een deel van de groep oudere ongedocumenteerden betreft oudere Surinamers, die vóór de onafhankelijkheid van Suriname als Nederlander werd geboren en al vele jaren ongedocumenteerd in Nederland woont.

Ondanks het feit dat hun hele familie legaal in Nederland verblijft, hebben zij nooit de juiste papieren kunnen krijgen. In een brief aan de Staatssecretaris van Justitie heeft De Regenboog Groep op juridische, historische en morele gronden aangedrongen op legalisering van deze groep oudere ongedocumenteerden. In de publicatie wordt hun problematiek zichtbaar gemaakt.

 

Harold

 

Harold (68):‘Het zou mooi zijn als ik voor mijn zeventigste
een verblijfsvergunning krijg, zodat ik mijn laatste jaren
een beter leven heb.’

 

 

Duurzame oplossing

Volgens de onderzoekers is de situatie van ongedocumenteerde ouderen in Nederland een gevolg van het restrictieve immigratiebeleid van de overheid waardoor de kans op toelating op basis van persoonlijke schrijnende omstandigheden of gezinshereniging de afgelopen jaren zeer klein is geworden. 

De Regenboog Groep wil met het project een nationale discussie stimuleren over de noodzaak om tot een duurzame oplossing te komen voor de groep oudere, langdurig in Nederland verblijvende  ongedocumenteerden.

Aanbevelingen 

De wetenschappers doen een aantal belangrijke aanbevelingen voor duurzame oplossingen. Ze adviseren de Nederlandse regering om: 

  • een legaal verblijf te realiseren voor ouderen die vijftien jaar of langer in Nederland verblijven;
  • de regeling verruimde gezinshereniging te herintroduceren; 
  • de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris te respecteren; en 
  • een interdisciplinaire commissie in het leven te roepen die de bevoegdheid heeft te adviseren in schrijnende vreemdelingenzaken;
  • de uitwassen van de Koppelingswet terug te draaien.

Meer weten of contact?

Mail naar Frederiek de Vlaming: F.deVlaming@uva.nl 
De rapporten zijn verkrijgbaar via Boom Uitgevers.

 

Geboren als Nederlander, maar geen recht op verblijf

In dit magazine vertellen we de verhalen van drie oudere ongedocumenteerde Surinamers en van een zus die vertelt hoe het is om een broer te hebben zonder papieren.  

In Amsterdam wonen zo’n 750 oudere, ongedocumenteerde Surinamers. Mensen van 50 jaar of ouder die als Nederlander geboren zijn, maar hun Nederlanderschap door de onafhankelijkheid van Suriname zijn kwijtgeraakt.

 

illegaal, ongedocumenteerd, ouderen, rechten

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten