PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonsgegevens bij De Regenboog.

Persoonsgegevens zijn van jou

persoonsgegevens zijn van jouJouw persoonsgegevens zijn privé. Toch moet je ze regelmatig delen. Bijvoorbeeld als je een app gebruikt, naar de dokter gaat of een concertkaartje koopt. De Regenboog vraagt ook om persoonsgegevens. Als je aan de slag gaat als vrijwilliger, geld geeft of om hulp vraagt. Die persoonsgegevens hebben we nodig om onze diensten of producten te leveren.

Welke persoonsgegevens gebruikt De Regenboog?

Om jou te kunnen helpen gebruiken we dus gegevens van je. We vragen alleen gegeven die we echt nodig hebben. Dat zijn meestal jouw:

  • Naam
  • Geslacht
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Leeftijd

Soms moeten we iets meer weten om je goed te kunnen helpen. Bijvoorbeeld je:

  • rekeningnummer als je iets hebt gekocht,
  • motivatie als je je aanmeldt als vrijwilliger of deelnemer,
  • BSN (sofinummer).

Als je hulp vraagt of vrijwilliger bent maken we ook verslagen van gesprekken met jou. Daar staan ook persoonlijke zaken in.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevensJij hebt contact gezocht met De Regenboog. Jij wilde bijvoorbeeld vrijwilliger worden of je hebt juist gevraagd om hulp. Misschien heb je ons geld gegeven of iets bij ons gekocht. Jouw gegevens gebruiken we waarvoor jij ze aan ons hebt gegeven. We gebruiken ze niet voor iets anders.

We willen dat jij de ondersteuning krijgt die je nodig hebt. Het kan zijn dat we je iets nieuws aanbieden dat past bij je vraag. Stel dat je een maatje zocht omdat je je eenzaam voelt, dan kan het zijn dat we je ook een uitnodiging sturen voor een gezellige rondvaart. 

Gegevens doorgeven aan anderen

Gegevens doorgeven aan anderenWat je aan ons vertelt blijft bij ons. Dat vinden we belangrijk, want je moet je vrij voelen om gevoelige en persoonlijke zaken met ons te delen. We willen dat je vrijuit met ons kunt spreken over bijvoorbeeld jouw verslaving, seksuele voorkeur, financiële situatie of (psychische) gezondheid.

Maar er zijn een aantal strenge regels en wetten waaraan ook wij moeten voldoen. Als we sterke aanwijzingen hebben van geweld of (seksueel) misbruik, dan moeten we dat melden. En dat doen we ook.

Werk je mee aan een interview of fotosessie, dan maken we vooraf afspraken met je. 

Gegevens waar we van leren

Gegevens waar we van lerenSoms werkt De Regenboog mee aan een onderzoek. In die gevallen gebruiken we alleen anonieme gegevens. We zorgen dan, dat het nooit te achterhalen is over wie het precies gaat.

Hoe bewaren we jouw gegevens?

Hoe bewaren we jouw gegevens?We bewaren jouw gegevens zorgvuldig. Daarvoor zijn officiële regels en wetten, die we netjes naleven. 

Wil je weten welke gegevens we van je hebben?

Wil je weten welke gegevens we van je hebben?De gegevens die we van je hebben mag je zelf bekijken. Als je een mail aan ons stuurt, dan krijg je te zien wat we over je hebben opgeschreven en bewaard. Je mag zelf iets aan het dossier toevoegen en soms kun je vragen om alle gegevens te wissen. Wil je dat? Stuur dan een mail aan info@deregenboog.org

Meer weten over privacy en persoonsgegevens?

In ons privacyreglement vind je alles over verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens bij De Regenboog Groep. Je vindt dat reglement via onderstaande knop. 

privacyreglement

En als je gegevens wilt inzien, laten veranderen of verwijderen, kijk dan hieronder.

uitvoering rechten

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten