Creatieven

Zet jouw media skills in! (NL / ENG)

Gezocht: inspirerende, aardige mensen uit het creatieve vak die hun kennis willen delen en willen coachen! (for English see below)

We zoeken mensen die werkzaam zijn in de media: podcastmakers, film- en video pro's, geluidstechnici, platenlabel medewerkers, radiomakers, fotografen, designers, muzikanten, muziekdocenten, muziekproducenten, liedjes schrijvers, PhotoShop-, Indesign-, Lightroom- of montage pro's. You name it! Zet jouw skills in en ondersteun onze deelnemers!

Creatieve werkervaringsplek De Amsterdamse Media Fabriek (AMF) is een samenwerking met De Regenboog Groep en mediabedrijf OVERHAUS, waar vooral jonge mensen met psychische klachten werken, variërend van een burn-out, autisme tot verslaving. Een ding hebben ze gemeen; de liefde voor muziek en media!! AMF is een plek waar zij ervaring kunnen opdoen op het gebied van geluid, video, beeld, schrijven, uitgeven, online, events en productie.

Digivibes is het opleidingstraject van De Regenboog Groep waarna doorgestroomd kan worden naar AMF. Zo werken deelnemers aan talent- en skillontwikkeling en oefenen met het terug krijgen van structuur, sociale situaties en de basic werkgerelateerde vaardigheden (op tijd komen, afspraken nakomen etc.).

We zijn op zoek naar media pro’s! Voor bijvoorbeeld een eenmalige workshop, een mini stage, een reeks workshops, coachingsgesprekken…Noem maar op! Mensen die hun passie en skills voor media willen delen met onze deelnemers!

Wat ga je doen? 

Dat mag je zelf bepalen! Eenmalig, een keer per week of maand een les geven, een inspirerende talk, een coachingsgesprek, all good! Afhangend van wat jij wil inbrengen, kijken we samen naar de uitvoering. 

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig? 

 • Je hebt ervaring in de creatieve/media wereld en wil je skills delen;
 • Je bent open minded en kijkt niet snel ergens van op;
 • Je bent enthousiast en weet dit goed over te brengen op anderen;
 • Je kunt coachen en motiveren;
 • Je bent geduldig en vriendelijk;
 • Je spreekt Nederlands of Engels.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

De Regenboog Groep is aangesloten bij de Vrijwilligersacademie. Als Regenboog vrijwilliger heb je gratis toegang tot het volledige trainingsaanbod. 

Wat krijg je ervoor terug?

Je bent onderdeel van een gaaf creatief project waarmee je iets kan betekenen voor een ander. Het is een waardevolle ervaring waarbij je in contact komt met mensen waar je misschien niet zo snel mee in aanraking zou komen.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

Jouw persoonlijke aandacht betekent echt iets voor onze deelnemers! Ze leren iets van jou, dat zorgt voor zelfvertrouwen wat helpt om hun leven weer op de rit te krijgen of meer balans te vinden en zich te ontwikkelen in hun vakkennis. Voor onze deelnemers ben je echt een rolmodel.

Werktijden

Dit bespreken we samen, het kan allemaal erg flexibel zodat het past in jouw planning.

Hoe kom je in aanmerking?

Meld je aan! Hierna krijg je een uitnodiging voor een kennismaking.

 

-----------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

 

Use your media skills and support our participants!

Wanted: inspiring, friendly people from the creative industry who want to share their knowledge and teach their skills! 

We are looking for creative professionals: podcast makers, film and video pro’s, sound engineers, record label employees, radio makers, photographers, designers, musicians, music teachers, music producers, song writers, PhotoShop, Indesign, Lightroom pro’s. You name it! Use your skills and support our participants!

The Amsterdamse Media Fabriek (AMF) is a collaboration between De Regenboog Groep and media company OVERHAUS, where (mainly young) people work who deal with psychological problems and/or addiction. They all have something in common: the love for music and media!! AMF is a place where they can gain experience in the field of sound, video, image, writing, publishing, online events and productions.

Before joining the AMF, participants follow a training program called Digivibes. The training program consists of talent and skill development. The participants also practice regaining structure, social situations and basic work-related skills (being on time, committing to agreements, etc.).

What are you going to do?

You can decide for yourself! Organize a workshop, teach once a week or month, lead an inspiring project, all good! 

What kind of knowledge or skills are needed?

 • You have experience in the creative industry and want to share your skills
 • You are open minded
 • You are enthusiastic and know how to convey this to others
 • You have some coaching skills and can motivate others
 • You are patient and kind
 • You speak Dutch and/or English

The Volunteer Academy

De Regenboog Groep is affiliated with the Vrijwilligersacademie. As a Regenboog volunteer you have free access to the full training offer.

What do you get in return?

You are part of a cool creative project. It is a valuable experience: you get to know people outside your own ´social bubble´. 

Your personal attention really means something to our participants! They learn something from you, which creates self-confidence which helps to get their lives back on track and develop their professional skills. You are a real role model for our participants.

Working hours

We will discuss this together, it can all be very flexible so that it fits into your schedule.

How do you sign up?

Sign up below! After that you will receive an e-mail and an invitation to meet the coordinator of the project.

Wil je graag helpen maar weet je niet hoe?

Geen probleem! Wij kennen heel veel mensen die graag een maatje willen en we hebben veel activiteiten die jou hulp kunnen gebruiken. Bel ons op 020-5317600 of laat je gegevens achter, dan helpen wij je verder.

Stuur een mail

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten