Goed bezig! Werk werkt

Wij streven er naar dat alle Amsterdammers actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Voor mensen die (momenteel) niet in staat zijn om zelfstandig betaald of vrijwilligerswerk te doen, is er dagbesteding. Dagbesteding biedt de mogelijkheid om actief mee te doen, erbij te horen, je te ontwikkelen en terugval of uitsluiting te voorkomen. Daarbij is het leuk om nuttig bezig te zijn, onder de mensen te komen, samen te werken en iets nieuws te leren. 

direct aanmelden

 

Voor wie?

Onze werkplekken zijn geschikt voor de meeste Amsterdammers vanaf 18 jaar, die er door omstandigheden niet in slagen om hun tijd op een leuke of nuttige manier in te vullen met regulier of vrijwilligerswerk. Of je inderdaad in aanmerking komt voor deelname kunnen wij alleen vaststellen na een persoonlijk gesprek. Soms kunnen we telefonisch een redelijke inschatting maken. Neem bij twijfel vooral contact op. Ook als je niet bij ons aan de slag kunt , helpen wij je graag op weg. 

facilitair werk, werkervaring, activering,

 

Doel

Dagbesteding is door de gemeente ingedeeld aan de hand van doelen (de gemeente spreekt van ‘resultaatgebieden’). Bij De Regenboog werken we met de doelen: Meedoen, Meewerken en Arbeidsmatige Activering. Grofweg gaat Meedoen over stabiliteit en structuur, Meewerken over het aanleren of uitbreiden van vaardig-heden en Arbeidsmatige Activering over de laatste stappen naar zelfstandig (regulier of vrijwilligers-) werk. Met welke doelstelling je aan de slag gaat hangt af van je situatie, je vaardigheden en je mogelijkheden en wensen om je deze aan te leren. Binnen de verschillende doelen bepaal je zelf welke leerdoelen je centraal stelt, voorbeelden zijn: dagritme opbouwen, omgaan met feedback, of een vak leren.

werk, activering, re-integratie, werkervaring

Soorten werk en werkplekken

Wij hebben de ambitie om iedereen een passende werkplek aan te bieden. Daarom hebben we heel veel verschillende werkzaamheden, en hebben onze projecten allemaal een heel eigen sfeer. Op welke werkplek je terecht komt, hangt in de eerste plaats af van je interesses en wensen, maar ook van de juiste match. Daarbij moet je denken aan sfeer, werkdruk, de grootte en samenstelling van de groep maar ook of wij de werkzaamheden kunnen afstemmen op het doel dat je nastreeft. Je trajectbegeleider helpt je met het maken van de juiste keuze.

transport en logistiek, re-integratie, dagbesteding, werkervaring

 

Begeleiding

Op je werkplek krijg je te maken met een begeleider. Deze zorgt voor de dagelijkse aansturing op de werkvloer en bespreekt met je wat je gaat doen en hoe. Daarnaast heb je ook een trajectbegeleider. Daarmee bespreek je waar je aan de slag gaat en hoe het je op deze plek vergaat. Samen bewaken jullie de doelen die je nastreeft en je trajectbegeleider kan je adviseren over je toekomstmogelijkheden en eventuele hulpvragen. Minstens één keer per jaar spreek je met beide begeleiders over je voortgang en je doelen. Daarbij maken wij in veel gevallen gebruik van een methode (INVRA) om je functioneren en je groei inzichtelijk voor je te maken. Je trajectbegeleider kan je hier meer over vertellen.

creatief werk, re-integratie, werkervaring, dagbesteding

 

Werktijden & Dagdelen

Bij De Regenboog Groep maken we afspraken over je rooster. Je exacte werktijden zijn afhankelijk van je eigen wensen, de locatie waar je werkt en de beschikbaarheid van werkplekken. Je maakt hierover afspraken met je werkbegeleider.

Bij sommige projecten werken we ook in de avonden en/ of weekends.

Een dagdeel is 3 tot 4 uur, afhankelijk van het project waar je actief bent. Je werkt 2 tot 6 dagdelen per week en maximaal 2 dagdelen per dag. Bij sommige projecten die we ‘sociale firma’ noemen kun je tot 8 dagdelen per week werken.

koken en bediening, re-integratie, dagbesteding, werkervaring

 

Vergoeding

De Regenboog Groep stelt een onkostenvergoeding beschikbaar. Voor ieder dagdeel dat je werkt, ontvang je €4,-. Ben je actief bij een ‘sociale firma’ dan is dat €5,-. In de meeste gevallen kun je zelf aangeven met welke frequentie je wenst te worden uitbetaald. Dagdeelvergoeding wordt niet doorbetaald bij afwezigheid of ziekte. Je ontvangt bij ons geen aparte reiskostenvergoeding.

waar vind je werk bij de regenboog, locaties, amsterdam

Interesse?

Ons dagbestedingsaanbod is zo groot dat niet alles op deze pagina past. Binnen de meeste werksoorten, kunnen wij je maatwerk bieden op gebied van locatie, sfeer, verantwoordelijkheden en moeilijkheidsgraad. Als je werken via de Regenboog ziet zitten kun je je hier aanmelden:

aanmelden

Als je meer wil weten over die mogelijkheden dan kun je daarover contact met ons opnemen via:

dagbesteding@deregenboog.org of  020 5317600.

 

WERK WERKT, ACTIVERING , re-integratie, dagbesteding, DE REGENBOOG GROEP

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten