toekomst sociale armoede freija van duijne

DIVERSITEIT IS HET SLEUTELWOORD

Freija van Duijne (39) blikt dagelijks vooruit. Ze heeft gegronde ideeën over de toekomst en adviseert de overheid bij beleidsplannen. We bespreken hoe Amsterdam daklozen en mensen in sociale armoede toekomst kan geven.
 

Wat doet een toekomstverkenner precies?

“Futurologen kijken naar allerlei ontwikkelingen die maken dat de toekomst anders kan zijn dan het heden. Vervolgens maken we plausibele scenario's voor de toekomst. Het doel is om tot betere oplossingen voor de lange termijn te komen. Anders gezegd: ik help mensen hun blikveld te verruimen en hun voorstellingsvermogen te versterken.”

 

De toekomst is altijd onzeker. Ben je het hiermee eens? Of kun je als beleidsmaker de toekomst beïnvloeden?

“De toekomst is onzeker. En juist dat geeft mogelijkheden. Stel dat alles in de toekomst nu al vast zou staan, dan is er geen ruimte om een betere toekomst te creëren. Vooral bestuurders van steden hebben de mogelijkheid om hun stempel op de toekomst te drukken. Een voorbeeld uit de jaren tachtig. Den Haag moest volgens burgemeester Deetman dé stad worden van recht en vrede. Dat is hem gelukt. Juist burgemeesters kunnen een toekomstvisie realiseren door er een beleidsagenda voor te maken.”

 

Wat zou een slim toekomstbeleid zijn voor Amsterdam?

“Voor elke grote stad is ‘diversiteit’ het sleutelwoord. Jong, oud, arm, rijk, man, vrouw, vluchteling of expat en alles daartussenin wat niet in een hokje past. Iedereen mag er zijn. Omarm het. Diversiteit is een kracht, geen vijand. Met de kracht van diversiteit bedoel ik de kracht van meedoen. Ieder op zijn eigen manier. Er zijn zoveel verschillende manieren waarop je als mens waarde kunt toevoegen aan de samenleving.”

 

Dat past precies in de droom van De Regenboog Groep. Wij dromen  van een wereld waarin iedereen er mag zijn en zichtbaar is. Hoe realistisch is deze droom?

“Heel realistisch. Denk aan alle technologische ontwikkelingen. Er komen straks breinimplantaten en exoskeletten voor mensen met een hersen- of lichamelijke beperking. Dat geeft nieuwe mogelijkheden. Ook ouderen zullen steeds langer meedoen in de samenleving. Door virtual reality en andere technologische hulpmiddelen wordt het verlenen van zorg gemakkelijker, en kan er beter contact worden onderhouden met mensen die voorheen in een isolement zaten. Daarnaast zie je de sociale netwerken groter worden. Er komen steeds meer burgerinitiatieven die saamhorigheid bevorderen, van straatfeesten tot buurttuinen waar mensen samen komen. Dit besef  – er samen iets van maken – zal bij steeds meer mensen groeien.  Natuurlijk heb je wel een kritische massa nodig. Als het sentiment in jouw buurt zo is dat mensen niets van buurtfeesten moeten weten, dan lukt dit niet. Maar ik ben hier heel positief over. Er zijn in elke wijk wel een paar energieke initiatiefrijke mensen, die andere mensen weten mee te trekken.”

 

Jetta Klijnsma zei eerder in Meeleven dat een baan het beste medicijn is tegen armoede. Nu zullen er in de toekomst steeds minder banen zijn als gevolg van technologie en robotisering. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de samenleving?

“Door robots in te zetten, ontstaat in beroepen zoals leraar of de thuiszorg ruimte voor meer persoonlijk contact. Diezelfde technologie brengt met zich mee dat het leven goedkoper wordt. Denk aan computers. Die worden steeds krachtiger, maar niet duurder. Een wasmachine is nu veel goedkoper dan tien jaar geleden. Deflatie van producten zet in de toekomst door en zorgt ervoor dat geld verdienen minder belangrijk wordt. We hoeven niet meer 40 uur te werken met zijn allen, maar kunnen ont-economiseren. Kijk om je heen. Er is nu al een beweging gaande naar een nieuwe economische werkelijkheid. Hierin is meer ruimte voor zaken als delen, diensten ruilen, vrijwilligerswerk, sociale firma’s en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Minder werk hoeft dus niet per se desastreus te zijn voor de samenleving. In tegendeel zou ik bijna willen zeggen. Wie twee dagen in de week werkt heeft daarnaast nog alle tijd om op een andere manier betekenisvol te zijn voor de samenleving.”

Freija van Duijne heeft ruim tien jaar ervaring als toekomstverkenner en strateeg in diverse overheidsorganisaties. Ze werkt vanuit haar bedrijf Future Motions en geeft trainingen en lezingen op gebied van toekomstverkennen.

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten