Doneer je energiecompensatie aan een inloophuis voor daklozen

WARMTE VOOR MENSEN DIE DAKLOOS ZIJN

Heb jij die 380 euro van de overheid niet nodig? Je kunt ervoor kiezen (een deel van) je energiecompensatie aan De Regenboog Groep te doneren.

Wij stimuleren mensen zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede is dat wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt.

Verhalen

Lees hier wat wij allemaal meemaken en wat ons in beweging brengt.

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten