< about="/social-work" content="Hulpverlening" /> De Regenboog Groep | Wij stimuleren de ontwikkeling van kwetsbare mensen, om hen actief deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.

Ongedocumenteerde ouderen in de knel

Ongedocumenteerde ouderen in Nederland leiden een gemarginaliseerd bestaan. Zij hebben in de praktijk niet of nauwelijks toegang tot basale medische en sociale voorzieningen. Velen zijn al tientallen jaren in Nederland en kunnen niet meer terug naar het land van herkomst. De Regenboog Groep roept de overheid op tot actie.

Wij stimuleren mensen zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede is dat wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt.

Verhalen

Lees hier wat wij allemaal meemaken en wat ons in beweging brengt.

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten