AARDIGE AMSTERDAMMERS

Ze geven tijd en aandacht aan een ander, doneren aan mensen die dat nodig hebben of stellen hun huis en leven open voor wie onderdak en steun behoeft.

Wij stimuleren mensen zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede is dat wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt.

Verhalen

Lees hier wat wij allemaal meemaken en wat ons in beweging brengt.

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten