CLIP

Het Cliënten Informatiepunt is een informatiewinkel voor de Geestelijke Gezondheidszorg. De medewerkers beantwoorden vragen van cliënten, familie, vrienden en buren, maar ook van hulpverleners. Dit kan door langs te komen, een email te sturen of te bellen.

De vragen gaan over allerlei onderwerpen die direct of indirect met de psychiatrie te maken hebben. Veel vragen gaan bijvoorbeeld over onderwerpen als behandelingen, medicijnen, dagbesteding, vrijwilligerswerk, cursussen, opleiding, werk, re-integratie, empowerment, wonen, ziektebeelden, maatschappelijke instanties, uitkeringen, financiën en schulden. Alle vragen mogen worden gesteld. Het antwoord wordt binnen een week gegeven. Mocht dit niet mogelijk zijn (complexe vragen of als er folders besteld moeten worden) dan wordt er binnen een week contact opgenomen met de vragensteller.

Telefoon: 020-468 56 47,
E-mail: info@clienteninformatiepunt.nl

Locatie Cornelis Dircksz
Cornelis Dirckszstraat 27-3
1056 TP Amsterdam

maandag t/m vrijdag 10.00 uur - 16.30 uur.

Sociaal Loket Zuidoost
Anton de Komplein 150

1102 CW Amsterdam
woensdag 9.00 uur - 13.00 uur.

 

Het Team

Er werken vier parttime betaalde medewerkers en twaalf vrijwilligers bij het Cliënten Informatiepunt. Alle medewerkers hebben zelf ervaring met de psychiatrie. Dat schept een vertrouwensband met de vragensteller. Ook loopt het project hart luchten. Dat is speciaal voor mensen op een wachtlijst die alvast hun verhaal kwijt willen. De vrijwilligers zijn hierop getraind. Regelmatig verzorgt het Cliënten Informatiepunt speciale themaavonden. Dat kan zijn rond een ziektebeeld of rond een ander psychiatrisch onderwerp.

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten