Nalaten

De Regenboog Groep wenst dat alle kwetsbare Amsterdammers een menswaardig bestaan kunnen leiden. U kunt daar een bijdrage aan leveren ook via de mogelijkheden die nalaten biedt. 

Legaat

U kunt besluiten De Regenboog Groep in uw testament te noemen. U kent De Regenboog dan een legaat toe. De stichting krijgt een door u bepaald bedrag. De Regenboog Groep hoeft over uw legaat geen successierechten te betalen.


Erfgenaam

Of u erkent ons als erfgenaam. De Regenboog Groep heeft dan als (mede)erfgenaam recht op (een deel) van de baten van uw nalatenschap.

nalaten, de regenboog groep, Fonds op naam

Wilt u een specifieke activiteit van De Regenboog Groep steunen, nu èn in de toekomst? Door een schenking bij leven of door een testamentaire beschikking kunt u bij De Regenboog Groep een fonds op naam instellen. Voor dit fonds kiest u de naam (bijvoorbeeld van uzelf, van uw dierbare of van uw bedrijf) en specifieke opdracht voor welke de schenking beschikbaar is. Dit fonds komt dan ter beschikking aan de door u bepaalde activiteiten.

Bijdragen uit dit fonds worden alleen aangewend als het doel volledig aan uw bepalingen voldoet. Uiteraard legt De Regenboog Groep verantwoording af over de bestedingen uit een fonds op naam. Aan uzelf of iemand die door u is aangewezen.

 

ANBI en Code Nalaten

De Regenboog Groep is erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling” waardoor wij geen erfbelasting betalen over uw gift. Wij hanteren de Code Nalaten zoals opgesteld door Nederland Filantropieland. Voor meer informatie over de code klik hier.


Meer informatie

Neemt u contact op met De Regenboog Groep om uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken. Bel 020 5317600 en vraag naar Marloes Wijnekus.

Handige links:
www.notaris.nl.
www.goededoelen.nl

Aanvragen brochure of telefonisch contact

In onze brochure vindt u uitgebreide informatie over het opnemen van De Regenboog Groep in uw testament. Vul het onderstaande contactformulier in en wij sturen u de brochure toe. 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten