200 tijdelijke woningen, onder de pannen, corporaties,

200 tijdelijke woningen voor economisch daklozen

Woningcorporaties gaan tijdelijke woningen aanbieden aan economische (of zelfredzame). De Regenboog Groep voert de regeling uit.

Een groeiende groep Amsterdammers is heel dringend op zoek naar onderdak. De Regenboog maakt zich zorgen over deze zogenaamde “zelfredzame of economische daklozen”. Het zijn mensen zonder psychische problemen of verslaving. Zij komen daarom niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang. Maar een woning is niet zomaar gevonden op de overspannen woningmarkt van de hoofdstad. Door het bieden van tijdelijke huisvesting geven de corporaties en de Regenboog daklozen tijd en rust om structurele huisvesting te vinden.

Onder de Pannen

De 200 tijdelijke woningen worden via het Regenboog project Onder de Pannen aangeboden aan mensen die economisch dakloos zijn.  De Regenboog is samen met woningcorporaties, gemeente en andere partijen bezig om alles voor te bereiden. De woningen komen gefaseerd vrij en de exacte startdatum van de verhuur is nog onzeker. Zodra we van start gaan laten we dit aan alle betrokken partijen weten en komt het op de website van De Regenboog  en Onder De Pannen (www.onderdepannen.nl) te staan.

Wie komt er in aanmerking?

Aanmelden heeft alleen zin als je voldoet aan álle criteria van Onder de Pannen. Die criteria zijn te vinden op de site van Onder de Pannen. Zo mag je geen ernstige problematiek hebben (verslaving, psychische problemen), ben je zelfredzaam en in staat een huishouden te delen, heb je regiobinding en ben je gescreend door de GGD (via screeningsbalie aan de Jan van Galenstraat). Wil je in aanmerking komen, bekijk dan de checklist met criteria. 

En wat anders?

De Regenboog maakt zich hard voor zelfredzame daklozen. Dat doet ze op allerlei manieren, met tijdelijke woonruimte maar ook met advies en praktische steun. Ben je een ”zelfredzame dakloze” en heb je hulp nodig, neem dan contact op met een van onze steunpunten voor zelfredzame/economische daklozen.

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten