don ceder

​​​​​​​CORONA LEIDT TOT NIEUWE INZICHTEN

Don Ceder (30) is geboren en getogen in de Amsterdamse Bijlmer. Naast zijn dagelijkse werk als sociaal advocaat is hij gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam.

“De coronacrisis legt de sociale ongelijkheid in de stad genadeloos bloot. Dan denk ik aan dak- en thuislozen, die nergens heen kunnen, maar ook aan ongedocumenteerde gezinnen, die nergens aanspraak op kunnen maken. Ik hoop dat de politiek straks voor een integrale aanpak kiest, waarbij we ook oog hebben voor deze groepen.

Natuurlijk is de coronacrisis een gigantische tragedie met veel menselijk en economisch leed. Tegelijkertijd denk ik dat we juist nu niet bij de pakken neer moeten gaan zitten. De herstelfase biedt ondanks alles namelijk enorme kansen voor de stad, zoals elke crisis een overheid voor een keus stelt op welke voet ze verder kan gaan. De toekomst biedt de kans om nieuwe wegen in te slaan, verder te kijken dan de waan van de dag en te kiezen voor nieuwe integrale oplossingen, die duurzamer zijn van aard. Ik ben om deze reden niet somber over de toekomst van mijn stad. Integendeel.

Ik moet wel denken aan een bijbelvers in Mattheüs 9 vers 17: 'Men doet geen nieuwe wijn in oude zakken.' Als je nieuwe plannen vanuit een oud verkokerd systeem probeert uit te voeren, kan het zijn dat de plannen met alle goede bedoelingen tot onbevredigende resultaten zullen leiden. Het moet echt anders.

Neem het daklozenprobleem. Hoe we dit in de afgelopen jaren hebben aangepakt, heeft uiteindelijk onvoldoende gewerkt, gezien de explosieve groei van het aantal daklozen. Onder jongeren is dat aantal in de afgelopen tien jaar zelfs verdrievoudigd. Het huidige daklozenvraagstuk zie ik met name als een huisvestingsvraagstuk en niet zozeer als een zorgvraagstuk. 

Wacht daarom niet alleen op landelijk beleid, zou ik zeggen, want dat duurt allemaal veel te lang, maar bouw bijvoorbeeld flexwoningen op plaatsen waar we in de stad qua bestemmingsplannen nog niet weten wat we er uiteindelijk mee gaan doen.

Dat is relatief goedkoop en snel. Ondertussen zorg je met flexwoningen dat mensen niet meer op straat hoeven te leven. En je zorgt voor een snellere doorstroom, zodat ook anderen weer opgevangen kunnen worden. Dat geeft op alle onderdelen van de keten lucht. Housing First is een belangrijke principe om een persoon perspectief te kunnen bieden.”

 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten