De grote rol van donateurs voor een lievere stad

Mensen die dak- of thuisloos zijn. Mensen met psychiatrische problemen die de deur niet uitkomen. Mensen met schulden. Mensen die iets heftigs hebben meegemaakt. Mensen, mensen, mensen.  Om welke reden ze dan ook in de knel zijn geraakt, in Amsterdam biedt De Regenboog Groep mensen kansen.

 

Gelukkig krijgen we subsidies van de gemeente Amsterdam. Zowel voor onze acht inloophuizen voor dak- en thuislozen als het bieden van maatschappelijke hulp, zinvolle dagbesteding en maatjestrajecten. Maar alleen met subsidies redden we het helaas niet … Sterker nog, zonder het geld van particuliere donateurs, fondsen, kerken en het bedrijfsleven zouden we niet eens nieuwe projecten kunnen beginnen.

 

Afhankelijk van donaties om inloophuizen draaiende te houden

 

De gemeente financiert de huur, de energiekosten en het personeel van onze acht inloophuizen, maar om in basisbehoeften te kunnen voorzien is natuurlijk veel meer nodig. Denk aan de dagelijkse maaltijden, maar ook aan het vervangen van boilers, het aanschaffen en repareren van apparatuur (als wasmachines en fornuizen) en het opknappen van keuken en sanitair. Hierdoor kunnen daklozen gezond eten, warm douchen, schone kleding aan en zich opfrissen met een scheerbeurt. Het gaat om de fundamentele verzorging om je weer een beetje mens te kunnen voelen. Dit kost veel geld. Denk alleen al aan wat je aan je eigen huishouden kwijt bent. Heel dankbaar worden particuliere donaties hiervoor ingezet.

 

Meteen hulp waar die nodig is

 

Misschien wel het belangrijkste: andere gelden dan subsidies stellen ons in staat snel in te spelen op acute nood. Zoals bij het enorm toenemende aantal economisch daklozen, waarvoor we in 2016 het project Onder de Pannen konden starten. Ruim voordat de media er uitgebreid over gingen berichten en de politieke partijen er werk van zouden maken. Of toen in 2015 de vluchtelingen het land binnenstroomden. Op dat moment konden we als de wiedeweerga steun bieden aan LHBT+-statushouders met psychische of psychiatrische problemen. Samen met vrijwillige buddy’s zijn we hen gaan helpen een leven op te bouwen in Amsterdam.

 

Onzekere situatie

 

Zo signaleren we altijd weer nieuwe kwetsbare groepen die tussen wal en schip belanden. Groepen die we liever gisteren dan vandaag hulp bieden. Echter bestaan hiervoor geen onmiddellijk aan te spreken subsidies. Wat betekent dat we voor het opstarten van nieuwe projecten vóllédig afhankelijk zijn van giften, waarbij het lastig in te schatten is wat er binnenkomt. Vandaar dat structurele hulp van zulk groot belang is. Dan hebben we veel meer zekerheid over wat we te besteden hebben. Tevens kunnen we hiermee tegenvallers op subsidiegebied opvangen. Want ook daaromtrent bestaat elk jaar weer onzekerheid, doordat deze jaarlijks opnieuw moeten worden aangevraagd.

 

Menselijke stad

 

Tot slot vormen particuliere donateurs, fondsen, kerken en het bedrijfsleven onze achterban. Zij laten zien dat ze ons werk belangrijk vinden. Samen helpen wij mensen in (sociale) armoede. Want ieder mens is de moeite waard. Ieder mens verdient een kans. En ieder mens moet kunnen hopen en dromen. Dit is Amsterdam. Hier zorgen sterke mensen voor mensen die het moeilijk hebben. Mensen maken de stad. Mensen zijn de stad.

 

 

NB

Van elke € 10,- gaat € 8,50 daadwerkelijk naar het doel. Met deze overheadkosten van 15% zitten we ruim onder de norm van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, die uitgaat van een percentage van 25%. Vanzelfsprekend zijn we een ANBI en als een van de weinige stichtingen in Nederland hebben we een CBF-keurmerk. Hierbij zijn transparantie in financiën en dus jaarverslagen met accountantsverklaringen vereisten.

 

 

Tekst: Jola Gosen

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten