beleg niet in dakloosheid, actie 12 september 2021, westerpark, amsterdam

DE REGENBOOG GROEP LOOPT MEE IN WOONPROTEST 12 SEPTEMBER

Onder de slogan ‘Beleg niet in Dakloosheid’, doet de Amsterdamse organisatie De Regenboog Groep op zondag 12 september mee aan het Woonprotest in het Westerpark in Amsterdam.

Geen plek

De Amsterdamse woningmarkt zit op slot. Alleen als je een vorstelijk inkomen hebt of ongeveer 18 jaar inschrijvingsduur bij Woningnet maak je kans op een huis in de stad. Voor de meeste woningzoekenden geldt dat niet. Zij staan letterlijk op straat. De Regenboog Groep roept de verantwoordelijken op om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor iedereen, want wonen is ook anno 2021 nog steeds een recht. Op zondag 12 september doet De Regenboog daarom mee aan het Woonprotest, voor structurele huisvesting voor alle lagen van de bevolking.

Beleg stencil, beleg niet in dakloosheid, amsterdam, de regenboog, 12 september, woonprotestniet in Dakloosheid

Amsterdamse woningen zijn soms vooral beleggingsobjecten. Het zijn wapens in een ingewikkeld financieel gevecht. Dat leidt ertoe dat huizen onbetaalbaar worden voor lage en middeninkomens en er voor een grote groep Amsterdammers geen plek meer is in hun eigen stad. Als reactie daarop voert De Regenboog Groep tijdens het Woonprotest de leus ‘Beleg niet in Dakloosheid’.

Dweilen

De hulpverleners en vrijwilligers van De Regenboog Groep helpen (economisch) daklozen zo goed mogelijk. Zij zijn degenen die dagelijks worden geconfronteerd met de problemen en signaleren dat die almaar groeien. Soms voelt het als dweilen met de kraan open. Ook al biedt De Regenboog tijdelijke oplossingen die de pijn verzachten. Regenboogmedewerkers en -vrijwilligers kunnen het probleem niet structureel oplossen. Voor blijvende verbeteringen zijn de Amsterdamse daklozen afhankelijk van de politiek, de vastgoedmarkt en de woningcorporaties.

Nieuwe dakloosheid

In Amsterdam leefden in 2020 meer dan 2.000 economisch daklozen (bron: VPRO-Argos) en de aantallen nemen toe. Economisch daklozen zijn mensen die géén psychiatrische problemen hebben en géén verslaving. Ze hebben alleen een huisvestingsprobleem en komen daarom niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang.

Economische dakloosheid kan het gevolg zijn van een echtscheiding of het verlies van werk en inkomen. Veel economisch daklozen logeren bij familie of vrienden, slapen in hun auto of op een camping en hoppen van de ene naar de andere tijdelijke oplossing.

Creatief zijnDe regenboog groep, amsterdam, stencil, kalk,

De Regenboog Groep stelt dat er voldoende potentieel (woon)oppervlak is om de huidige problemen voorlopig het hoofd te bieden, als je de oppervlakte eerlijk en slim verdeelt. Met dat als uitgangspunt startte De Regenboog Groep innovatieve projecten, zoals legale onderhuur via Onder de Pannen, leegstandbeheer in kantoorruimte en logies voor daklozen in hotels. Samen waren deze initiatieven dit jaar al goed voor het tijdelijke onderdak van 145 mensen. Daarnaast biedt De Regenboog actieve hulp bij het vinden van woonruimte buiten de stad en houdt ze speciale spreekuren voor economisch daklozen. Op die spreekuren vroegen dit jaar al 1.000 mensen om hulp.

Doe er ook wat aan

De Regenboog Groep roept iedereen op om meer verantwoordelijkheid te nemen, om niet langer te dralen en tot actie over te gaan. Maak Amsterdam weer gastvrij voor iedereen.

 
Tekst: Jola Gosen en Joost Slis

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten