Tijdelijk Onder Dak

De woningmarkt in Amsterdam en de regio is overspannen. Op korte termijn een betaalbare woning vinden is ontzettend moeilijk. Daardoor raken mensen ‘economisch dakloos’. Dakloosheid leidt tot praktische problemen, sociale spanningen en stress. Tijdelijk Onder Dak probeert op een vindingrijke manier rust te brengen in het leven van economisch daklozen zodat ze kunnen werken aan een stabiele toekomst.

De tijdelijke woning

Tijdelijk Onder Dak verhuurt corporatiewoningen tijdelijk aan economisch daklozen. In elke 3- of 4-kamerwoningen is plaats voor twee bewoners, met elk een eigen huurcontract. Het contract loopt maximaal één jaar. Daarna moet de huurder zelf een meer permanente oplossing gevonden hebben.

De woningen zijn aan een opknapbeurt toe, ze worden daarom binnen 2 á 3 jaar gesloopt of gerenoveerd. De woningen kunnen daardoor niet via Woningnet verhuurd worden; Tijdelijk Onder Dak is "leegstandsbeheer".

tijdelijk onder dak, amsterdam, foto: jordi-moncasiVoor economisch daklozen

Economisch daklozen zijn mensen die vooral een woonprobleem hebben, bijvoorbeeld na een echtscheiding, faillissement of terugkeer uit een buitenland. Ze verdienen niet genoeg om een woning te kopen of in de vrije sector te huren. Ze staan niet lang genoeg ingeschreven bij WoningNet om een woning te kunnen huren en hebben ook geen recht op urgentie. Omdat ze weinig andere problemen hebben, komen economisch daklozen niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang (in bijvoorbeeld een nachtopvang of voorziening). Voor deze mensen is Tijdelijk Onder Dak bedoeld. Het biedt de rust die nodig is om op zoek te gaan naar een passende oplossing voor de langere termijn.

Voorwaarden voor Tijdelijk Onder Dak

Kandidaten voor Tijdelijk Onder Dak voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Ze hebben geen woning, (en bij vrienden of familie lukt het niet meer)
  • Ze zijn zelfredzaam,
  • Ze zijn sociaal vaardig, want de woning wordt gedeeld met een lotgenoot,
  • Ze hebben geen verslavings of (ernstige) psychische problematiek,
  • Ze hebben wel een inkomen om de huur te betalen,
  • Ze hebben geen (huisvestingszorg voor) kinderen (als dat wel zo is, kijk dan bij Parentshouse),
  • Ze zijn gemotiveerd om aan hun situatie te werken. Bijvoorbeeld door te zoeken naar (beter) werk, herstel of uitbreiding van het eigen netwerk, een betaalbare kamer of woning in Amsterdam of daarbuiten.

Zo werkt het

Als er een woning leegkomt bij één van de deelnemende woningcorporaties, melden ze die bij De Regenboog Groep. De Regenboog selecteert twee personen uit de ‘wachtkamer’. Zij krijgen ieder een eigen contract en schrijven zich in bij de gemeente Amsterdam.

Daarnaast ondertekenen de bewoners een projectcontract met De Regenboog. Daarin staat beschreven wat de persoonlijke doelen van de bewoner zijn en hoe de bewoner die gaat bereiken. Tijdelijk Onder Dak is immers maar voor één jaar.

Geïnteresseerden kunnen zich hier inschrijven. Iedereen die zich inschrijft, moet voldoen aan alle criteria. Daarna volgt een persoonlijk intakegesprek.

Aanmelden

Meer informatie via 06 - 82 06 27 09 (dagelijks tussen 13.00 en 16.00 uur).

De initiatiefnemers

Tijdelijk Onder Dak is een initiatief van de gemeente Amsterdam, woningcorporaties de Alliantie, de Key, Rochdale, Stadgenoot, Ymere en De Regenboog Groep. Ze hebben de handen ineen geslagen om deze nieuwe vorm van tijdelijk wonen te introduceren. Tijdelijk Onder Dak startte in 2020 voor een proefperiode van één jaar.

 

Tijdelijk Onder Dak, Economisch daklozen, kamerverhuur,

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten