AMOC (inloophuis/ gebruikersruimte)

Op goed geluk zoeken nogal wat EU-inwoners werk in een ander deel van Europa. Op drift door slechte economische omstandigheden in hun geboorteland. Een aantal komt in Nederland terecht, dat is vaak Amsterdam.

Zij vinden hier meestal een harde realiteit: geen werk, geen loon, geen onderdak. De overheid beschouwt ze als niet-rechthebbend: geen recht op uitkering, zorg en huisvesting. Extra moeilijk is dat velen alleen hun moedertaal spreken. Uit deze combinatie volgt niet zelden een neergaande spiraal, met psychische en andere problemen van dien. Voor deze kwetsbare groep buitenlanders heeft AMOC een specifiek aanbod. Ze krijgen overdag opvang in de inloop aan de Stadhouderskade. Ook is er een beperkte nachtopvang waarmee 24 uur per dag opvang in een crisissituatie is gegarandeerd.

Daarnaast bevindt zich hier Correlation - European Harm Reduction Network. 

Correlatie – European Harm Reduction Network (C-EHRN) streeft naar een eerlijk en inclusief Europa. Daarin hebben mensen die drugs gebruiken en andere kwetsbare en gemarginaliseerde mensen, dezelfde toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten als anderen. Ze worden niet gediscrimineerd en gestigmatiseerd. De activiteiten van Correlation verbinden harm reduction, basisorganisaties, voorzieningen uit de samenleving, onderzoeksinstituten en gezondheidsinstellingen uit heel Europa. Het netwerk werkt samen met partners en beleidsmakers op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Openingstijden

ma-zo 10.00-17.00

gebruikersruimte:

ma-zo 10.00-17.30

Nachtopvang:
maandag tot en met zondag van 21.00-9.00 uur (telefonisch bereikbaar voor noodgevallen)

Kledinginzameling

Aanbieden schone gebruikte kleding voor hergebuik maandag tot en met vrijdag van 10.00-17.00 uur

Locatie informatie

AMOC Walk-In Centre

Stadhouderskade 159
Amsterdam 1074 BC
Telefoonnummer+31 (0)20 - 672 11 92

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten