Bestuur en toezicht

De Regenboog Groep werkt volgens een Raad van Toezicht-model en wordt dagelijks aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB), die tevens de directie vormt en eindverantwoordelijk is voor het totaal van de organisatie.

hans wijnnads directeur de regenboog groep

J.W.Th. Wijnands

Bestuurder/Directeur van De Regenboog Groep

Huidige nevenfuncties: 

 • Bestuurder Coöperatie Sociale Firma’s Amsterdam
 • Bestuurder Vrienden van de Regenboog
 • Bestuurder Stichting Derde Schinkel
 • Lid bestuur Stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds
 • Lid bestuur Deutscher Hilfsverein
 • Bestuurder van Rainbow Popcorn B.V.

Raad van Toezicht

Dhr. R. Kuiken

Dhr. R. Kuiken

Voorzitter
Per 1 maart 2011 toegetreden Werkzaam als lid van het College van Bestuur van ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs

Huidige nevenfuncties: 

 • Voorzitter bestuur stichting Theologiestudenten Hogeschool Windesheim
 • Voorzitter stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep
 • Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Amsterdam
 • Lid van de Raad van Toezicht van stichting IRIS - christelijk voortgezet onderwijs
 • Lid van het bestuur van het Samenwerkingsverband Waterland
 • Penningmeester van het bestuur van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen
Dhr. A. E. De Jong

Dhr. A. E. De Jong

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(Toegetreden 15 mei 2011) Werkzaam als strategie adviseur bij PWC.

Huidige nevenfuncties: 

 • Lid landelijk bestuur CDA
 • Bestuurslid stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep
Mevr. Drs. F.E. Deug

Mevr. F.E. Deug

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(Toegetreden 5 september 2013) Werkzaam als Manager nationale en internationale programma's bij SANL- Aids Fonds - Stop Aids Now!

Huidige nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool
 • Bestuurslid stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep
M. Haandriksman

Mevr. M. Haandriksman

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(toegetreden 5 september 2013) Adviseur op het gebied van risk management

Huidige nevenfuncties: 

 • lid Raad van Commissarissen de Onderlinge van 1719
 • lid van Raad van Commissarissen van AHLM NV
 • lid van Raad van Commissarissen van Centramed BA
 • bestuurslid stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep

Dhr. M. Draaisma

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(toegetreden 10 maart 2016) Advocaat bij Palthe Oberman advocaten, partner (gespecialiseerd in arbeidsrecht, maatschapsrecht en andere professionele samenwerkingsverbanden) – mede-oprichter en mede- eigenaar van dit advocatenkantoor (thans 10 advocaten, 3 partners); vanaf 2006 tot heden: managing partner;

Huidige nevenfuncties: 

 • Lid NVP code commissie (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagemen en Organisatieontwikkeling – 6.000 leden), waarvan van 2007 tot 2010 voorzitter en tijdelijk ook in 2013
 • Lid raad van toezicht ASVO (basisschool)
Mevr N. Laan, bestuur, de regenboog groep

Mevr. N. Laan

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(Toegetreden 14 december 2017) Werkzaam als adviseur, procesmanager en coach bij Krachtblauw
Dhr. P. Puite, bestuur, de regenboog groep

Dhr. H. Puite

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(Toegetreden 14 december 2017) Werkzaam als zelfstandige onder de naam No Harm. Missie: vergroten van het vermogen tot compassie

Huidige nevenfuncties: 

 • Voorzitter Breed Interreligieus Overleg Amsterdam Oost
 • Penningmeester in bestuur Stichting Oekumenisch Kerk- en Buurtwerk Amsterdam Oost
 • Voorzitter van Stichting DoVo Ondersteuning Antilliaanse (ex-) gedetineerden

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten