Bestuur en toezicht

De Regenboog Groep werkt volgens een Raad van Toezicht-model en wordt dagelijks aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB), die tevens de directie vormt en eindverantwoordelijk is voor het totaal van de organisatie.

Hans Wijnands

J.W.Th. Wijnands (Hans)

Bestuurder/Directeur van De Regenboog Groep

Huidige nevenfuncties: 

 • Bestuurder Coöperatie Sociale Firma’s Amsterdam
 • Bestuurder Vrienden van de Regenboog
 • Bestuurder Stichting Derde Schinkel
 • Lid bestuur Stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds
 • Lid bestuur Deutscher Hilfsverein
 • Bestuurder Stichting Z!
 • Bestuurder Stichting Parentshouses.

Raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht hebben hebben automatische ook zitting in raden van toezicht die vallen onder De Regenboog Groep: Vrienden van De Regenboog Groep, De Derde Schinkel, Stichting Z!

Samenstelling

Redmer Kuiken

Dhr. R. Kuiken (redmer)

Voorzitter
Per 1 maart 2011 toegetreden │ Bestuurder en toezichthouder in het onderwijs

Huidige nevenfuncties: 

 • Voorzitterbestuur stichting Theologie studenten Hogeschool Windesheim
 • Voorzitter Bètapartners Noord-Holland
 • Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Amsterdam.
 • Voorzitter Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden
 • Penningmeester landelijke Raad van Kerken
 • Voorzitter Raad van Toezicht Vrienden van de Regenboog
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Derde Schinkel
 • Lid bestuur Stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Z!
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Parentshouses.
Ellen van Ginkel

Mevrouw Drs. E.A.J. van Ginkel (Ellen)

Lid van de raad van toezicht
Toegetreden op 4 oktober 2021 | Werkzaam als Director Communications Unilever’s foods and refreshment (f&r) division

Huidige nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Toezicht Vrienden van de Regenboog
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Derde Schinkel
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Z!
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Parentshouses.
Karen Blanken

Mevrouw Drs. K. Blanken (Karen)

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
toegetreden op 4 oktober 2021 | werkzaam als Human Resources Officer, Stichting Akvo & Coördinator BCorp Implementatie Coördinator

Huidige nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Toezicht Vrienden van de Regenboog
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Derde Schinkel
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Z!
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Parentshouses
Mostapha Nazih

Dhr. Drs. M. Nazih (Mostapha)

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Toegetreden per 1 augustus 2019 │ Werkzaam als teamcommandant Noordkop Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Huidige nevenfuncties: 

 • Lid Raad van Toezicht Vrienden van de Regenboog
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Derde Schinkel
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Z!
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Parentshouses.
Marcus Draaisma

Dhr. mr. M. Draaisma (Marcus)

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(toegetreden 10 maart 2016) Werkzaam als advocaat te Amsterdam (arbeidsrecht); partner bij PaltheOberman advocaten. Bestuurder Coöperatie Sociale Firma’s Amsterdam

Huidige nevenfuncties: 

 • Lid bestuur Stichting Floreat
 • Voorzitter commissie De NVP-Sollicitatiecode
 • Lid Raad van Toezicht Vrienden van de Regenboog
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Derde Schinkel
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Z!
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Parentshouses.
Anneke Ensink

Mevrouw Drs A. Ensink (Anneke)

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
toegetreden op 4 oktober 2021 | Werkzaam als bestuurder Stichting Uitvoering Maatwerk

Huidige nevenfuncties: 

 • Bestuur Els Borst Netwerk D66 Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht Vrienden van de Regenboog
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Derde Schinkel
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Z!
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Parentshouses.
Erik Swelheim

Dhr. drs. E.R. Swelheim (Erik)

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(Toegetreden per 11 juli 2019) Werkzaam als Financieel Directeur KLM

Huidige nevenfuncties: 

 • Lid van de Raad van Commissarissen Transavia
 • Lid Curatorium VU Controllersopleiding (EMFC/RC)
 • Lid Raad van Toezicht Vrienden van de Regenboog
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Derde Schinkel
 • Lid bestuur Stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Z!
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Parentshouses
 • Voorzitter van de Audit Commissie De Regenboog Groep
Harm Puite

Dhr. drs. H. Puite (Harm)

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Toegetreden 14 december 2017 │ Werkzaam als coach Eigen plan, auteur van Mist (Elikser, 2017), sociaal ondernemer volgens do no harm-maatstaven

Huidige nevenfuncties: 

 • Adviseur inloophuizen aangesloten bij Netwerk DAK
 • Bestuurslid stichting Oecumenisch Kerk- en Buurtwerk Amsterdam Oost
 • Lid Raad van Toezicht Vrienden van de Regenboog
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Derde Schinkel
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Z!
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Parentshouses

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten