Bestuur en toezicht

De Regenboog Groep werkt volgens een Raad van Toezicht-model en wordt dagelijks aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB), die tevens de directie vormt en eindverantwoordelijk is voor het totaal van de organisatie.

hans wijnnads directeur de regenboog groep

J.W.Th. Wijnands

Bestuurder/Directeur van De Regenboog Groep

Huidige nevenfuncties: 

 • Bestuurder Coöperatie Sociale Firma’s Amsterdam
 • Bestuurder Vrienden van de Regenboog
 • Bestuurder Stichting Derde Schinkel
 • Lid bestuur Stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds
 • Lid bestuur Deutscher Hilfsverein
 • Bestuurder Stichting Z!
 • Bestuurder Stichting Parentshouses.

Raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht hebben hebben automatische ook zitting in raden van toezicht die vallen onder De Regenboog Groep: Vrienden van De Regenboog Groep, De Derde Schinkel, Stichting Z! Van deze drie raden is dhr R. Kuiken voorzitter.

Samenstelling

Dhr. R. Kuiken

Dhr. drs. R. Kuiken

Voorzitter
Per 1 maart 2011 toegetreden Werkzaam als lid van het College van Bestuur van ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs

Huidige nevenfuncties: 

 • Voorzitter bestuur stichting Theologiestudenten Hogeschool Windesheim
 • Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Amsterdam
 • Voorzitter Bètapartners Noord-Holland
 • Penningmeester van het bestuur van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen
 • Bestuurslid Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen
 • Bestuurslid vereniging BOA
 • Bestuurslid Samenwerkingsverband Zaanstad
 • Lid van de Raad van Toezicht van stichting IRIS - christelijk voortgezet onderwijs
 • Lid van het bestuur van het Samenwerkingsverband Waterland
 • stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep.
M. Haandriksman

Mevr. drs. M. Haandrikman AAG

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(toegetreden 5 september 2013) Adviseur op het gebied van risk management

Huidige nevenfuncties: 

 • Voorzitter Raad van Commissarissen de Onderlinge van 1719
 • Voorzitter raad van commissarissen Lemonade NV
 • Penningmeester stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep
 • Bestuurslid stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep
 • Lid raad van commissarissen en voorzitter audit en risk commissie van Waard en Scildon Verzekeringen
 • Lid raad van Commissarissen van Centramed BA
 • Lid raad van commissarissen en voorzitter audit commissie NSI NV
 • Lid raad van commissarissen Monuta
 • Lid raad van toezicht stichting Pensioenfonds van de Huisartsen
 • Stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep.
Mevr. Drs. F.E. Deug

Mevr. drs. F.E. Deug

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(Toegetreden 5 september 2013) Werkzaam als Manager Nationaal Aidsfonds - Soa Aids Nederland

Huidige nevenfuncties: 

 • Voorzitter Raad van Advies Rechtbank Amsterdam
 • Bestuurslid stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep
 • Lid onafhankelijke klachtencommissie voor het onderwijs

Dhr. mr. M. Draaisma

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(toegetreden 10 maart 2016) Werkzaam als advocaat te Amsterdam (arbeidsrecht); partner bij PaltheOberman advocaten.

Huidige nevenfuncties: 

 • Lid bestuur Stichting Floreat
 • Lid toezichthoudend bestuur stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum
 • Lid commissie De Sollicitatiecode
Mevr N. Laan, bestuur, de regenboog groep

Mevr. N. Laan

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(Toegetreden 14 december 2017) Werkzaam als interim-manager en organisatieadviseur voor de publieke sector
Erik Swelheim

Dhr. drs. E.R. Swelheim

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(Toegetreden per 11 juli 2019) Werkzaam als Financieel Directeur KLM

Huidige nevenfuncties: 

 • Lid van de Raad van Commissarissen Transavia
 • Lid Curatorium VU Controllersopleiding (EMFC/RC)
Dhr. P. Puite, bestuur, de regenboog groep

Dhr. drs. H. Puite

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(Toegetreden 14 december 2017) Werkzaam als coach Eigen plan, auteur van Mist (Elikser, 2017), sociaal ondernemer volgens do no harm-maatstaven

Huidige nevenfuncties: 

 • Bestuurslid stichting Oecumenisch Kerk-en Buurtwerk Amsterdam Oost
 • Adviseur Inloophuizen aangesloten bij DAK netwerk

Dhr. E. Nazih

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
(Toegetreden per 1 augustus 2019) Werkzaam als Clustermanager (district manager) bij Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten