Klagen mag!

Als cliënt in de hulpverlening kunt u te maken krijgen met situaties of omstandigheden waarover u niet tevreden bent. Natuurlijk bespreekt u die met uw begeleider of de leidinggevende en hopelijk gaat het daarna beter. Als dat niet voldoende is kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de Regenboog of bij onafhankelijke klachtencommissie POA. Klagen mag!

Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Lina Berger en ik ben vertrouwenspersoon voor deelnemers, bezoekers, cliënten en vrijwilligers van De Regenboog Groep.

Je kan natuurlijk zelf met iemand van de Regenboog praten over je klacht, maar als je dat moeilijk vindt kan ik je hierbij helpen. Als je mijn hulp vraagt luister ik eerst naar wat er volgens jou is gebeurd. En ik vraag je welke oplossing jij wil. We bedenken samen hoe we jouw doel kunnen halen.  Bijvoorbeeld door samen een afspraak te maken met iemand van de Regenboog of door een klachtenbrief te schrijven. Ik help je bij het schrijven als je dat wil. 

Ik doe niets zonder jouw toestemming. Als jij tevreden bent met je klachtenbehandeling, dan ben ik dat ook. 

Lina berger: 06 - 19 17 10 78 | bergervertrouwenswerk@gmail.com

Je kunt me bellen, sms'en of een whatsapp bericht sturen op werkdagen.

Per januari is ook Frank Schneider vertrouwenspersoon. Hij is de achterwacht voor Lina maar ook bereikbaar als je je verhaal liever tegen een man doet.

Frank Schneider: 06 23 51 33 11 

Platform Opvangsinstellingen Amsterdam (POA)

klachtencommissie POA

Het POA is het Platform Opvangsinstellingen Amsterdam. Zes instellingen uit dit POA hebben een gezamenlijke klachtencommissie ingesteld. Als klagen via de eigen organisatie en de vertrouwenspersoon van De Regenboog onvoldoende resultaat oplevert, dan kunt u een klacht indienen bij de (onafhankelijke) Klachtencommissie POA. Voorbeelden van klachten: over de manier waarop u bent behandeld, over eenbesluit waarmee u het niet eens bent, of als u naar uw mening niet (meer) goed geholpen bent.

Meer weten? www.klachtencommissiepoa.nl

De Geschillencommissie

geschillencommissieLukt het niet om met de vertrouwenspersoon en/of de POA tot een bevredigende oplossing te komen? Dan is er de geschillencommissie in Den Haag. Voor meer informatie hierover kijk je op: www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP  Den Haag, T : 070-3105371

 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten