Klagen mag!

Als deelnemer, bezoeker, cliënt of vrijwilliger van De Regenboog Groep kun je te maken krijgen met situaties of omstandigheden waarover je niet tevreden bent. Natuurlijk bespreek je het eerst met uw contactpersoon en hopelijk gaat het daarna beter. Is dat niet het geval dan kun je contact opnemen met de manager en een afspraak maken om jouw klacht te bespreken.

Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Lina Berger en ik ben vertrouwenspersoon voor deelnemers, bezoekers, cliënten en vrijwilligers van De Regenboog Groep.

Je kan natuurlijk zelf met iemand van de Regenboog praten over je klacht, maar als je dat moeilijk vindt kan ik je hierbij helpen. Als je mijn hulp vraagt luister ik eerst naar wat er volgens jou is gebeurd. En ik vraag je welke oplossing jij wil. We bedenken samen hoe we jouw doel kunnen halen.  Bijvoorbeeld door samen een afspraak te maken met iemand van de Regenboog of door een klachtenbrief te schrijven. Ik help je bij het schrijven als je dat wil. 

Ik doe niets zonder jouw toestemming. Als jij tevreden bent met je klachtenbehandeling, dan ben ik dat ook. 

Lina berger: 06 - 19 17 10 78 | bergervertrouwenswerk@gmail.com

Je kunt me bellen, sms'en of een whatsapp bericht sturen op werkdagen.

Per januari is ook Frank Schneider vertrouwenspersoon. Hij is de achterwacht voor Lina maar ook bereikbaar als je je verhaal liever tegen een man doet.

Frank Schneider: 06 23 51 33 11 

Platform Opvangsinstellingen Amsterdam (POA)

klachtencommissie POA

Het POA is het Platform Opvangsinstellingen Amsterdam. Zes instellingen uit dit POA hebben een gezamenlijke klachtencommissie ingesteld. Als klagen via de eigen organisatie en de vertrouwenspersoon van De Regenboog onvoldoende resultaat oplevert, dan kunt u een klacht indienen bij de (onafhankelijke) Klachtencommissie POA. Voorbeelden van klachten: over de manier waarop u bent behandeld, over een besluit waarmee u het niet eens bent, of als u naar uw mening niet (meer) goed geholpen bent.

Meer weten?  

Klachtencommissie POA │p/a Wibautstraat 133d 1097 DN Amsterdam │06 - 1426 4972 info@klachtencommissiepoa.nlwww.klachtencommissiepoa.nl

De Geschillencommissie

geschillencommissieLukt het niet om met de vertrouwenspersoon en/of de POA tot een bevredigende oplossing te komen? Dan is er de geschillencommissie in Den Haag.

Meer weten?

De Geschillencommissie │Postbus 90600 2509 LP Den Haag │070-310 5371  │www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

 

Een arbeidsdeskundige van het UWV

Als je een traject volgt via het UWV en de klacht gerelateerd is aan een re-integratietraject of een jobcoach-traject en je bent van mening dat jouw klacht niet naar behoren is afgehandeld, dan kan je contact zoeken met jouw arbeidsdeskundige van het UWV. Je klacht wordt door het UWV binnen 3 dagen na ontvangst in behandeling genomen en zij handelen de klacht binnen 6 weken af.

Meer weten?

UWV Klachtenservice │Postbus 58071 1040 HB Amsterdam │088-898 9294  │https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachtenbezwaar-beroep/index.aspx

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten