Klagen mag!

Als cliënt in de hulpverlening kunt u te maken krijgen met situaties of omstandigheden waarover u niet tevreden bent. Natuurlijk bespreekt u die met uw begeleider of de leidinggevende en hopelijk gaat het daarna beter. Als dat niet voldoende is kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de Regenboog of bij onafhankelijke klachtencommissie POA.

Vertouwenspersoon

lina berger, vertrouwenspersoon, vrijwilligers, clienten, deelnemersDe cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt deelnemers, bezoekers, cliënten en vrijwilligers als ze ontevreden zijn of klachten hebben over De Regenboog Groep. Onze vertrouwenspersoon heet Lina Berger. Ze helpt je om voor jouw belangen op te komen. Ze bemiddelt en informeert je. Alle gesprekken met Lina zijn vertrouwelijk en ze doet niets zonder jouw toestemming. 

Meer weten? 0800 - 555 666 1 (gratis telefoonnummer) of  lina.berger@hvoquerido.nl

Platform Opvangsinstellingen Amsterdam (POA)

klachtencommissie POA

Het POA is het Platform Opvangsinstellingen Amsterdam. Zes instellingen uit dit POA hebben een gezamenlijke klachtencommissie ingesteld. Als klagen via de eigen organisatie en de vertrouwenspersoon van De Regenboog onvoldoende resultaat oplevert, dan kunt u een klacht indienen bij de (onafhankelijke) Klachtencommissie POA. Voorbeelden van klachten: over de manier waarop u bent behandeld, over eenbesluit waarmee u het niet eens bent, of als u naar uw mening niet (meer) goed geholpen bent.

Meer weten? www.klachtencommissiepoa.nl

De Geschillencommissie

geschillencommissieLukt het niet om met de vertrouwenspersoon en/of de POA tot een bevredigende oplossing te komen? Dan is er de geschillencommissie in Den Haag. Voor meer informatie hierover kijk je op: www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP  Den Haag, T : 070-3105371

 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten