placeholder
Alle projecten

Internationale samenwerking

De Regenboog Groep werkt al sinds meer dan 15 jaar samen met organisaties in andere Europese landen. In Amsterdam bieden wij specifieke hulp aan ongedocumenteerden, zoals bij inloophuis AMOC , project Dobre020 en Helpdesk oost-Europa. 

Wij vinden het belangrijk ervaringen en kennis te delen met andere landen. Enerzijds om de goede ervaringen uit Nederland te delen met buitenlandse organisaties en om te leren van de aanpak in andere landen. 

Correlation

European Network Social Inclusion & Health - is  gericht op sociale inclusie en gezondheid en is in 2004 door De Regenboog Groep opgezet. Organisaties en individuen kunnen lid worden van het netwerk, dat in de tussentijd meer dan 180 leden uit 32 landen heeft. Het netwerk heeft als doel om het leven van kwetsbare groepen – zoals druggebruikers, sex werkers, migranten, jongeren in risicosituaties, mensen met HIV/AIS of Hepatitis C - kwalitatief te verbeteren. Zo organiseert het netwerk seminars en trainingen, ontwikkelt handleidingen voor het werken met kwetsbare groepen en informeert beleidsmakers over ontwikkelingen in de praktijk

Het netwerk werkt samen met onderzoekers, beleidsmakers, politici, belangenorganisaties en iedereen die gezondheidszorg levert aan kwetsbare groepen. Het netwerk is betrokken bij diverse Europese projecten op het gebied van hepatitis C, nieuwe drugs, harm reduction en re-integratie.

European Harm Reduction Network

Correlation- European Harm Reduction Network (C-EHRN) was established by De Regenboog Groep in 2004 in Amsterdam (the Netherlands) as a European civil society network and centre of expertise in the field of drug use, harm reduction and social and health inclusion. Since then, we  have developed into a network of practice, research and policy coming together. Our activities connect harm reduction services, grassroots organisations, community-based services, research institutes, and health facilities from all over Europe.

C-EHRN envision a fair and more inclusive Europe, in which people who use drugs, including other related vulnerable and marginalised people, have equal and universal access to health and social services without being discriminated against and stigmatised.

As a network, we cooperate with partners and policy makers at local, national and European level, including the European Monitoring Centre on Drugs and Drug Prevention (EMCDDA) and other European level agencies and bodies. We are also a of the EU Civil Society Forum on Drugs and the EU Civil Society Forum on EU HIV/AIDS, Hepatitis and Tuberculosis.

List of projects in which we are actively involved:


Further Enhancing the Implementation of Quality Standards in drug demand reduction in the EU (FENIQS-EU)


Share2Act

Europese projecten van de Regenboog

Hepatitis C en Druggebruik 
Gemiddeld 60% van de injecterende drugsgebruikers heeft naar schatting hepatitis C, maar er is nog te weinig mogelijkheid voor behandeling. Het Hepatitis C initiatief heeft tot doel de situatie van druggebruikers met Hepatitis C tenverbeteren Virale Hepatitis treft meer dan een half miljard mensen wereldwijd en is ook in Europa een groot probleem voor de volksgezondheid . Een onevenredig deel van de geïnfecteerde mensen zijn druggebruikers. Het project brengt al meer dan 30 toonaangevende organisaties bij elkaar, waaronder sociale organisaties, gezondheidsdiensten, universiteiten en patiënten organisaties. Er wordt specifiek gewerkt aan Hepatitis C kennisoverdracht door trainingen te ontwikkelen, te geven en beleid ten aanzien van hepatitis strategisch te beïnvloeden.
Meer informatie: www.hepatitis-c-initiative.eu

INWORK
In het project “INWORK: Make it work – meaningful work and reintegration programmes for marginalised and vulnerable groups” hebben organisaties uit 5 verschillende landen (Nederland, Switzerland, UK, Tsjechië, Portugal) ervaringen uitgewisseld  en een praktische handleiding ontwikkeld. INWORK had tot doel het welzijn en de lichamelijke en psychische gezondheid van gemarginaliseerde en kwetsbare mensen te combineren met actieve participatie in de maatschappij. Ondersteuning van duurzame persoonlijke ontwikkelingen en het benutten van individuele vaardigheden en competenties zijn daarbij de voornaamste middelen. Ook was het de bedoeling hulpverleners die met kwetsbare mensen werken, ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen en implementeren van duurzame re-integratieprogramma's voor de arbeidsmarkt. Het project is aan het eind van 2014 geëindigd, maar een vervolg aanvraag is ingediend, om de INWORK handleiding via training en begeleiding ook op praktisch niveau te kunnen implementeren. 
Voor meer info: www.inworkproject.eu

On the Move
Het On the Move Project is een Europees samenwerkingsproject waarbij projecten en programma's in kaart worden gebracht, die kwetsbare groepen kennis laat maken met leren in de meeste brede zin van het woord. Het project heeft de doelstelling om mensen met een grote afstand tot volwasseneneducatie te laten participeren in een leeraanbod, dat aansluit op hun specifieke behoeften. Daarbij richt het project zich o.a. op mensen met een laag opleidingsniveau of beroepskwalificaties, analfabeten, werkelozen, mensen met een laag sociaal economische status, migranten en mensen met psychiatrische problemen. Onderwijs deskundigen zijn het erover eens dat het onderwijs zich moet aanpassen en open moet stellen voor de specifieke problemen van deze groepen. Daarbij is het in eerste instantie van belang om mensen te bereiken en kennis te laten maken met een leeraanbod, daat aansluit op hun behoeftes. Het project verzamelt en selecteert de beste praktijkvoorbeelden van outreach educatieve begeleiding en laagdrempelige leermogelijkheden en zal deze goede voorbeelden bundelen in een handboek dat in 2016 wordt gepubliceerd.
Voor meer info: www.onthemove-project.eu

NPS in Europe 
Nieuwe psychoactieve substanties (NPS) vormen een grote uitdaging voor organisaties, die met drugsgebruikers werken. Er zijn telkens nieuwe drugs op de markt en het is vaak bijna onmogelijk om de ontwikkeling bij te houden. Het project 'NPS in Europe' brengt in kaart wat de ontwikkelingen in heel Europa zijn rondom NPS. Er zijn daarom in alle 28 Europese lidstaten korte snapshot onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast hebben 5 landen een Rapid Assessment uitgevoerd, en hebben op basis hiervan specifieke interventies ontwikkeld en geïmplementeerd. De ervaringen van het project worden samengevat in een handleiding. Een training zal worden aangeboden in december 2015 in Lissabon. 
Voor meer informatie: www.npsineurope.eu

Ouder wordende druggebruikers 
Harddrugsgebruikers worden dankzij methadon en heroïne behandeling, voorlichting, opvang, gebruikersruimten en hulp trajecten inmiddels steeds ouder. Zij overlijden niet meer aan de schrijnende gevolgen of omstandigheden van hun druggebruik. Lange tijd in de drugscene blijft echter zijn tol eisen. 'Dope years' tellen dubbel aldus een gebruiker. Het EU Leonardo project 'Sucht im Alter' heeft naar best practices en oplossingen gezocht, die de verslavingszorg en de ouderenzorg kunnen helpen om te werken met deze specifieke doelgroep. In het project werd samengewerkt met partners uit Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Duitsland. 
Voor meer informatie: www.sucht-im-alter.eu

Internationale projecten

Sinds 1996 is de Regenboog initiator en coördinator van Europese projecten en samenwerkingsverbanden die zich richten op sociale integratie van en gezondheidsbevordering onder gemarginaliseerden. In dit verband werken we samen met meer dan 300 organisaties uit ieder land van de Europese Unie en buurlanden zoals Rusland en Oekraïne.

De projecten richten zich op kennisoverdracht, training, ontwikkeling van standaarden en richtlijnen en het beïnvloeden van beleid.

Correlation Netwerk
Correlation is een Europees platform  ter bevordering van de sociale integratie en de toegang tot gezondheidszorg voor gemarginaliseerde en kwetsbare groepen. We werken samen met een groot aantal partners: van laagdrempelige hulpverlening tot universiteiten en beleidsmakers.
Doelstellingen van Correlation zijn de toegang tot sociale en medische zorg te verbeteren en de bestaande zorg- en hulpverlening te verbeteren. Hierbij ligt de focus op HIV/Aids en Hepatitis C als belangrijke infectieziekten.
Voor meer informatie: www.correlation-net.org

INWORK richt zich op zinvolle arbeids- en reïntegratieprojecten voor gemarginaliseerde groepen in Europa. Het gaat over druggebruikers, daklozen en mensen met psychische problemen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
Wil je meer informatie? Mail dan naar info via: kschiffer@correlation-net.org

Welkom bij De Regenboog Groep

Wij plaatsen cookies voor de werking en verbetering van deze website. Daarnaast gebruiken wij en onze partners tracking cookies op onze site om websiteverkeer te analyseren. Klik op Ja om hiermee akkoord te gaan. Lees ons cookiebeleid.